Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Cydweithio’n ysgogi arloesi

Creu uwch-dechnoleg sy’n cael eu defnyddio gan wyddonwyr i fesur y cydrannau sy’n ffurfio’r deunyddiau sydd o’n cwmpas

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cydweithio â chwmni Nu Instruments yn Wrecsam, cwmni Prydeinig blaenllaw sy’n dylunio a chynhyrchu sbectromedrau màs, er mwyn creu offer uwch-dechnoleg sy’n cael eu defnyddio gan wyddonwyr i fesur yn fanwl-gywir y cydrannau sy’n ffurfio’r deunyddiau sydd o’n cwmpas.

Dechreuodd Nu Instruments fel cwmni bach yn Wrecsam yn 1995 ond mae wedi tyfu erbyn hyn i fod yn gwmni rhyngwladol blaenllaw. Mae’n gwneud sbectromedrau màs uwch-dechnoleg sy’n cael eu dylunio a’u hadeiladu yng Ngogledd Cymru gan y 100 o bobl sy’n gweithio i’r cwmni. Defnyddir sbectromedrau màs NU Instruments gan wyddonwyr i fesur y cydrannau sy’n ffurfio’r deunyddiau o’n cwmpas. Datblygwyd cynnyrch cyntaf Nu Instruments, y ‘Nu Plasma’, mewn cydweithrediad â’r Brifysgol Agored a Phrifysgol Rhydychen, ac mae’r cysylltiadau hynny wedi parhau wrth i’r cwmni dyfu.

“Mae cydweithio â gwyddonwyr ac ymchwilwyr mewn sefydliadau academaidd fel y Brifysgol Agored wedi’n helpu ni i arloesi, gwthio ffiniau a bod ar y blaen ym maes gwyddoniaeth ddadansoddol.” Rheolwr Gyfarwyddwr, Nu Instruments