Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Gwella ansawdd bywyd pobl yn byw â dementia

Therapi Symbyliad Gwybyddol yn arbed arian a gwella ansawdd bywyd

Mae tua 36 miliwn o bobl yn byw â dementia ledled y byd – ac mae 750,000 ohonynt yng ngwledydd Prydain, ac mae’r ffigyrau hynny’n cynyddu. Mae Prifysgol Bangor yn cyfrannu at gorff tystiolaeth ymyriadau i wella ansawdd bywyd pobl yn byw â dementia. Erbyn hyn mae ymyriad o’r enw ‘therapi symbyliad gwybyddol’ yn driniaeth sy’n cael ei hargymell a’i defnyddio’n helaeth yng ngwledydd Prydain ac yn rhyngwladol. Nid yw’r therapi yn gwella dementia, ond mae’n ceisio gwella ansawdd bywyd pob dydd pobl â dementia. Mae astudiaethau Prifysgol Bangor wedi dangos fod y gwahaniaethau mewn ffwythiant gwybyddol cymaint â’r rhai sy’n gysylltiedig â’r feddyginiaeth sydd ar gael ar hyn o bryd. Mae dadansoddiadau economaidd yn awgrymu y gallai therapi symbyliad gwybyddol arbed dros £54.9 miliwn y flwyddyn i’r GIG yng ngwledydd Prydain, trwy’r defnydd o feddyginiaeth.

Mae therapi symbyliad gwybyddol wedi cynorthwyo miloedd o bobl â dementia a’u cynhalwyr ar draws y byd i fwynhau gwell ansawdd bywyd.

“Roedd y therapi yn anadl einioes inni – rhoddodd y grŵp ei hyder yn ôl iddi. Roedd yn teimlo ei bod yn gwneud rhywbeth i helpu ei hun.” Merch person â dementia fu’n mynd i sesiynau’r grŵp therapi, dyfynnwyd o’r Mail on Sunday

Mwy o wybodaeth