Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Polisi, Amrywiaeth a Defnydd Iaith

Ymchwil yn dylanwadu’r ffordd mae adrannau llywodraeth y DU yn cyfathrebu gyda’r cyhoedd

Mae ein hymwybyddiaeth o bwysigrwydd cyfathrebu tryloyw mewn cyd-destunau cyhoeddus a phreifat, ac o amrywiaeth ieithyddol yn ein cymdeithas wedi tyfu’n fawr iawn. Mae ymchwil sy’n arwain y byd ar bolisi, amrywiaeth a defnydd iaith a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor gan yr Athro David Crystal er 2000, wedi gwneud cyfraniad pwysig i’r trawsnewidiad hwn. Cyfrannodd Crystal at gyd-ddatblygu’r dechnoleg hysbysebu ar-lein wedi’i thargedu gyntaf yn y byd, ‘iSense’. Heddiw, mae iSense yn mynegeio biliynau o argraffiadau ar draws 11 iaith er mwyn darparu gwasanaethau data amser go-iawn ym myd hysbysebu ar-lein.

Mae ymchwil Crystal wedi gwneud cyfraniad pwysig i’r ffordd y mae adrannau llywodraeth y DU yn defnyddio iaith wrth gyfathrebu gyda’r cyhoedd trwy’r “plain English campaign” fondigrybwyll.

Mae ymrwymiad Crystal i helpu’r cyhoedd i werthfawrogi amrywiaeth ieithyddol i’w weld yn arddangosfa’r Llyfrgell Brydeinig yn 2010-11, ‘Evolving English: one language, many voices’, a gyd-guradwyd ganddo. Hon oedd arddangosfa aeaf fwyaf poblogaidd erioed y Llyfrgell Brydeinig:

“Yr hyn mae’r arddangosfa ragorol hon yn ei ddangos mor glir yw nad oes y fath beth â Saesneg pur. Mae’n iaith sy’n esblygu’n gyson, oherwydd dylanwadau a newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a hanesyddol, a thrwy broses barhaus o ymgorffori geiriau o ieithoedd eraill a bod yn ddigon bodlon cael gwared â geiriau nad oes ganddi ddefnydd iddynt mwyach.” Sarah Turner, Turner Ink copywriting services, Llundain