Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Modelu ffwrneisi gwydr er mwyn lleihau allyriadau llygrion

Arddangoswyd patent ar raddfa ddiwydiannol i haneru allyriadau llygrion niweidiol a lleihau cylch bywyd carbon deuocsid hyd at 10%

O’r 54 miliwn tunnell o wydr gwastad a gynhyrchir yn y byd cynhyrchir 13 miliwn tunnell ohono yn Ewrop. Bu’r ffwrneisi yn gwneud y gwydr hwn yn gweithio ddydd a nos am bymtheng mlynedd ac yn Ewrop mae’r diwydiant yn cyflogi tua 17 000 o bobl. Mae’r gwydr a gynhyrchir yn hanfodol ar gyfer nwyddau fel gwydro dwbl, paneli solar a sgriniau gwynt ceir. Mae cynhyrchu gwydr yn defnyddio llawer iawn o ynni, ac o’r herwydd mae’n cynhyrchu rhai allyriadau llygrion gan gynnwys carbon deuocsid.

Bu Prifysgol De Cymru yn gweithio gyda GDFSUEZ yn Ffrainc, y cwmni cyflenwi nwy naturiol mwyaf yn Ewrop, a Global Combustion Systems, cwmni cynhyrchu llosgwyr o’r Alban, ac maent wedi cymryd patent ar y cyd ar broses sydd yn lleihau allyriadau niweidiol a chynyddu effeithlonrwydd ar yr un pryd. Arddangoswyd y patent ar raddfa ddiwydiannol i haneru allyriadau llygrion niweidiol a lleihau cylch bywyd carbon deuocsid hyd at 10%.  Mae’r partneriaid wrthi’n cynnal trafodaethau gyda chynhyrchwyr gwydr ledled y byd er mwyn cymryd trwyddedau i ddefnyddio’r patent ar nifer fawr o’u ffwrneisi gwydr.

Dywedodd yr Athro Wilcox o Brifysgol De Cymru: “Mae’n gyffrous iawn bod ar fin gallu gwneud argraff o bwys ar yr amgylchedd a sicrhau cyflogaeth yn Ewrop ar yr un pryd”.

Mwy o wybodaeth