Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Y Farn Gyhoeddus a Datganoli yng Nghymru

Dilyn y farn gyhoeddus ar ddatganoli yng Nghymru

O dan gyn arweiniad yr Athro Wyn Jones a’r Athro Scully, mae Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru (IWP) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi llywio trafodaethau cyhoeddus ac wedi cyfrannu at brosesau polisi cyhoeddus ym maes datganoli yng Nghymru. Trwy gyfres o arolygon, ymchwil a dadansoddiadau, datblygodd y tîm yr archwiliad systematig cyntaf o esblygiad y farn gyhoeddus ac ymddygiad etholiadol yng Nghymru.

Cafodd agweddau pobl at ddatganoli eu dilyn yn ofalus ers y bleidlais ‘Ie’ agos yn 1997, er mwyn ceisio canfod i ba raddau y cafodd yr arloesiad cyfansoddiadol hwn ei dderbyn yn ffurf addas o lywodraeth gan bobl Cymru. Wrth ymateb yn uniongyrchol i’r gwaith hwn, cychwynnodd YouGov eu harolygon Cymru-benodol cyntaf hwythau yn 2009.

Dylanwadodd yr ymchwil feddylfryd Comisiwn Llywodraeth y DU ar Ddatganoli oedd yn adolygu’r trefniadau cyllido a chyfansoddiadol yng Nghymru, ynghyd ag argymhellion Confensiwn Cymru Gyfan. Yn ogystal, mae plant ysgol wedi elwa hefyd o adnoddau ar-lein a gweithdai a ddatblygwyd ac a gyflwynwyd gan staff Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru.

“ddarn hanfodol a hollbwysig o dystiolaeth a gasglwyd gan y Confensiwn fel rhan o’i waith’; roedd yn ‘pwyso’n drwm yn y trafodaethau ac mae’n ddiau yr helpodd lywio argymhellion y Confensiwn.” Aelod o’r Confensiwn Cymru Gyfan

Mwy o wybodaeth