Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Gosod safonau ansawdd ar gyfer dyfroedd hamddena

Ymchwil Prifysgol Aberystwyth yn helpu gwella ansawdd dyfroedd ymdrochi

Mae ymchwil byd-flaenllaw ym Mhrifysgol Aberystwyth gan Kay, Fewtrell, Stapleton a Wyer er 1999 yn y Ganolfan Ymchwil Amgylcheddol ac Iechyd (CREH) wedi arwain at gyflwyno safonau ansawdd dyfroedd ymdrochi seiliedig ar dystiolaeth iechyd newydd ledled yr Undeb Ewropeaidd sy’n effeithio mwy na 24,000 o ddyfroedd ymdrochi.

Mae’r safonau hyn yn  cynnig meini prawf seiliedig ar iechyd meintiol a chadarnach, ac maent wedi gwella’r drefn o gyflwyno polisïau amgylcheddol trwy gynnwys elfen rhagweld ansawdd dŵr mewn amser go iawn. Byddai gweithredu’r safonau ar eu pen eu hunain, h.y., heb yr elfen ragfynegol, wedi golygu colli 50% o ‘Faneri Glas’ traethau gwledydd Prydain.

Ond oherwydd elfen ragfynegol y CREH, mae’r Deyrnas Unedig yn cadw ei baneri glas ac mae ganddi safonau diogelu iechyd uwch. Mae Llywodraeth y DU yn amcangyfrif fod yr elfen ragfynegol hon werth rhwng £1.4 a £5.3 biliwn i economi gwledydd Prydain dros gyfnod o 25 mlynedd wedi iddi gael ei chyflwyno gyntaf yn 2012.

“Yn fy marn i astudiaethau CREH, Aberystwyth …ynghyd â’r modelu rhagfynegol cyfochrog… yw’r casgliad mwyaf arwyddocaol o ymchwiliadau a gyhoeddwyd yn y byd a lywiodd bolisïau’r WHO wrth inni ddatblygu Canllawiau’r WHO.” Cyn Brif Wyddonydd ar gyfer Sefydliad Iechyd y Byd

Mwy o wybodaeth