Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Defnyddio Technegau Dylunio Cynhyrchion i Wella Bywydau Cleifion Llawfeddygaeth Ailadeiladol

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn arwain gwaith ymchwil mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Trwy ddefnyddio data digidol i gynllunio llawfeddygaeth a datblygu prostheses, mae Grŵp Cymwysiadau Meddygol (MAG) Prifysgol Metropolitan Caerdydd, rhan o Athrofa Ymchwil Celf a Dylunio Cymru, wedi helpu creu datblygiadau o bwys mewn gweithdrefnau llawfeddygol ailadeiladol, gan wella ansawdd bywyd miloedd o bobl ac arbed arian i drethdalwyr gwledydd Prydain.

Mae manwl-gywirdeb technegau Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) wedi lleihau agweddau ‘crefft’ datblygiadau prosthetig, ac mae hynny wedi arwain at wella ansawdd a chysondeb. Mae hyn wedi lleihau faint o waith mewnwthiol sydd ei angen ar gleifion o bedwar i un, ac wedi torri’r amser a gymer i roi ‘ffit’ prosthetig cywir i gleifion o flwyddyn i ddim ond chwe wythnos.  Mae’r dulliau eisoes wedi elwa tua 2,500 o gleifion mewn 84 o ysbytai.

Trwy ddatblygu prostheses mwy manwl-gywir, mae cleifion  yn treulio llai o amser yn y theatr, sy’n lleihau’r perygl o ddal heintiau. Mae llai o ymweliadau i ysbytai a llai o bwysau ar amser llawfeddygol a meddygol proffesiynol yn golygu llai o gostau i’r GIG.

O dan arweiniad y Dr Dominic Eggbeer, mae’r tîm hefyd yn defnyddio’r un dechnoleg haptig a ddefnyddir gan y diwydiant gemau cyfrifiadurol i greu cymeriadau, ac erbyn hyn maen nhw’n edrych ar ddefnyddio technolegau dylunio digidol mewn orthopaedeg a phrosesau datblygu cymalau artiffisial.

“Mae’r dechnoleg a’r arbenigedd yn y PDR wedi rhoi cyfle imi droi syniadau yn realiti, gyda’r bwriad o wella gofal clinigol. O ddatblygu modelau tra realistig ar gyfer hyfforddiant llawfeddygol, cynllunio cyn-llawdriniaeth, templedu rhyng-lawfeddygol a hyd yn oed fewnosodiadau pwrpasol, mae’r gefnogaeth a gefais gan y PDR wedi bod yn wych iawn.” Ian Pallister, Athro Trawma & Orthopaedeg

Mwy o wybodaeth