Newyddion

Erthygl mewn cyfnodolyn gwyddonol blaenllaw yn cydnabod strategaeth wyddoniaeth uchelgeisiol Cymru

Cafodd y sector addysg uwch yng Nghymru hwb sylweddol yn fis Ebrill pan gyhoeddwyd erthygl nodwedd yn un o gyfnodolion gwyddoniaeth pwysicaf y byd, yn edrych ar y dirwedd wyddonol yng Nghymru.

Mae’r erthygl, a gyhoeddwyd yng nghyfnodolyn tra dylanwadol Science, yn rhoi cyfle unigryw i arddangos ar raddfa fydeang ddetholiad o’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig ym myd gwyddoniaeth, tra’n rhoi sylw canolog i agenda gwyddonol Llywodraeth Cymru a’r rôl holl bwysig y mae prifysgolion Cymru yn ei chwarae yn y strategaeth uchelgeisiol hon.

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd yr erthygl o ran codi proffil prifysgolion Cymru a sector wyddoniaeth y genedl. Mae Science yn un o brif gyfnodolion gwyddoniaeth y byd, a chyda thua 700,000 o ddarllenwyr a thros 10 miliwn o bobl yn gallu manteisio ar ei fersiwn ar-lein ar draws y byd, gallai’r sylw a gynhyrchir gan erthygl o’r fath fod yn amhrisiadwy. Y drefn arferol yw bod y cyfnodolyn yn rhoi sylw i dair neu bedair ardal ddaearyddol yn unig bob blwyddyn, a hon yw’r erthygl gyntaf a gyhoeddwyd ar un o ranbarthau datganoledig gwledydd Prydain.

Digwydd hyn oll ar adeg pan mae Llywodraeth Cymru a’r sector addysg uwch, trwy gynlluniau uchelgeisiol fel Sêr Cymru a Crwsibl Cymru, yn ceisio cymryd camau breision tuag at ragoriaeth wyddonol.
Bydd erthygl Science yn rhoi sylw bydeang amhrisiadwy i strategaeth feiddgar Llywodraeth Cymru a phrifysgolion Cymru wrth iddynt gydweithio i geisio gwneud Cymru yn arweinydd byd a gosod ei hagenda gwyddonol ynghanol yr ymdrech i danio tyfiant economaidd y genedl.Gellir darllen yr erthygl ar-lein trwy wasgu yma:
SCIENCE IN WALES