Newyddion

Ymateb AUC i Ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gyfleoedd ariannu o’r UE 2014-2020

Mae Addysg Uwch Cymru ac Addysg Uwch Cymru Brwsel wedi cyhoeddi ymateb ar y cyd i Ymchwiliad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gyfleoedd ariannu’r o’r Undeb Ewropeaidd.

I weld yr ymateb llawn cliciwch yma.