Newyddion

Ymateb Addysg Uwch Cymru i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru

Ar ôl cyhoeddi adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru i gyllid addysg uwch, dywedodd Addysg Uwch Cymru:

“Rydym yn croesawu cyhoeddi adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru a’i gasgliad fod iechyd ariannol, cynllunio a rheolaeth prifysgolion Cymru yn gadarn. Mae hynny’n dangos, er gwaethaf yr ansicrwydd a’r cynnwrf mewn amgylchedd ariannu sy’n newid yn gyflym, fod prifysgolion yng Nghymru yn cael eu rheoli’n gadarn gan ddefnyddio’r sgiliau a’r profiad cywir i wynebu heriau’r dyfodol yn y ffordd fwyaf priodol.

“Byddwn yn ystyried yn ofalus argymhellion yr adroddiad ar gyfer datblygiadau pellach ac edrychwn ymlaen at drafod sut allwn weithio gyda Llywodraeth Cymru a CCAUC er mwyn eu gweithredu.”