Newyddion

Wrth ymateb i Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15, dywedodd llefarydd ar ran AUC

Mae cyllidebau Addysg Uwch yn dynn ar hyn o bryd a byddwn yn edrych yn ofalus ar y cyllid a neilltuwyd ar gyfer y sector yn y dyddiau nesaf. O ystyried yr ymrwymiadau i astudiaethau israddedig llawn amser, byddwn yn awyddus i sicrhau y gallwn gadw cefnogaeth graidd ar gyfer astudiaethau rhan amser, ymchwil (lle y mae ymchwil prifysgolion yn hanner corff gwaith Ymchwil & Datblygu Cymru), darpariaeth cyfrwng Cymraeg, pynciau cost uchel ac astudiaethau ôl-radd. Yng Nghymru y mae’r gyfradd gyfranogi mewn addysg isaf o holl wledydd Prydain a bydd yn bwysig sicrhau nad yw cyfleoedd i astudio yn cael eu cyfyngu, gan y byddai hynny’n effeithio ar gynyddu cyfleoedd a gwella sgiliau’r gweithlu.

O gofio ‘effaith luosogol’ buddsoddi mewn addysg uwch, bydd unrhyw ostyngiad yn y cyllid yn effeithio ar yr economi ehangach – mae’r sector addysg uwch yn un o ddiwydiannau mwyaf gwerthfawr Cymru, ac mae’n creu degau o filoedd o swyddi ac yn cynhyrchu tua 3% o Gynnyrch Domestig Gros y genedl.