Mae prifysgolion Cymru wedi tanio cryn dyfiant a datblygiad dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae’r effaith ar fodlonrwydd myfyrwyr, ymchwil, arloesi a’r economi yng Nghymru yn amlwg. Mae Prifysgolion Cymru yn darparu cynrychiolaeth gref ac effeithiol, trwy gyfleu safbwyntiau prifysgolion i’r llywodraeth, busnesau a chymunedau yng Nghymru a thu hwnt. Gyda phoblogaeth amrywiol o fyfyrwyr o bedwar ban byd, mae prifysgolion yng Nghymru yn cyrraedd pob rhan o gymdeithas – gan fwydo lles cymdeithasol a diwylliannol y genedl a thanio’r economi trwy greu swyddi, ymchwil ac addysg safon byd ac arloesi sy’n ymestyn ffiniau.

Trosolwg

Er mwyn cael trosolwg o effaith y sector ar economi Cymru – a’r gymdeithas ehangach – gwasgwch yma.

Ehangu Mynediad

Prifysgolion Cymru – wedi ymrwymo i Ehangu Mynediad Mae’n fater Mae ehangu mynediad yn golygu creu mwy o gyfleoedd i bobl o gefndiroedd o bob math fanteisio ar addysg uwch. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi ymrwymo i sicrhau y dylai unrhyw un a chanddynt y … »

Gweld manylion »

Myfyrwyr Rhyngwladol

International Students Image

Nid yw addysg prifysgol yn rhywbeth y mae pobl o reidrwydd yn ei derbyn yn eu gwlad enedigol. Yn 2011, yn fyd-eang, roedd 3.7 miliwn o fyfyrwyr rhyngwladol symudol. Mae Cymru’n datblygu’n gyrchfan boblogaidd iawn i fyfyrwyr, gan gynnig profiad unigryw, bywiog.

Gweld manylion »

Yr Iaith Gymraeg

Ers blynyddoedd lawer, mae sefydlu cynaliadwyedd y Gymraeg yn y byd academaidd i’r dyfodol wedi bod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a phrifysgolion Cymru fel ei gilydd, ac roedd lansio’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gam hanesyddol tuag at wireddu’r dyhead hwn.

Gweld manylion »

Ymgysylltu â Myfyrwyr

Aeth WISE (Menter Cymru ar Ymgysylltiad Myfyrwyr) trwy sawl newid yn y flwyddyn ddiwethaf i gryfhau’n ymhellach y cynlluniau i annog myfyrwyr ac undebau myfyrwyr i gyfrannu at y gwaith o siapio gweithgarwch dysgu yn ei’n prifysgolion a cholegau.

Gweld manylion »

Cyflogadwyedd

Ar hyn o bryd caiff 91% o raddedigion o gyrsiau gradd gyntaf amser llawn yng Nghymru eu cyflogi o fewn chwe mis i adael addysg uwch.

Gweld manylion »