Newyddion

ACHUBWYR BYWYDAU’R GENEDL: PRIFYSGOLION YN CADW CYMRU IACH

Heddiw, mae prifysgolion Cymru wedi cael eu cydnabod am eu cyfraniad eithriadol i gadw’r genedl yn iach.

 

Mae staff ymchwil yng Nghymru sy’n gyfrifol am ddefnyddio technoleg i helpu dioddefwyr clefyd Parkinson, defnyddio dronau i ymladd malaria, cynnig gofal llygaid i blant â syndrom Down, a darparu gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda dementia, ymhlith y rhai a enwyd yn Achubwyr Bywyd y Genedl.

 

Y 100 o unigolyn neu grwpiau mwyaf blaenllaw mewn prifysgolion ledled y DU yw Achubwyr Bywyd y Genedl; eu gwaith nhw yw achub bywydau a gwneud gwahaniaeth arwyddocaol i’n hiechyd a’n llesiant. Cyhoeddwyd eu henwau am y tro cyntaf heddiw fel rhan o ymgyrch MadeAtUni, sy’n dod ag effaith prifysgolion ar deuluoedd, cymunedau a’r gymdeithas ehangach yn fyw. 

 

Rhoddwyd gwahoddiad i brifysgolion enwebu unigolyn neu grŵp sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol at iechyd a llesiant y genedl. Mae’r detholiad o enwebiadau o brifysgolion Cymru yn dangos sut mae prifysgolion ein gwlad yn ymladd clefydau, yn helpu rhieni newydd a phlant, yn rhoi cymorth i bobl hŷn, ac yn gwella ein hiechyd meddwl a’n llesiant.

 

Mae Straeon am Achubwyr Bywyd y Genedl yn dwyn sylw at y ffaith bod gwerth prifysgolion yn ymestyn ymhell y tu hwnt i’r cyfleoedd addysgol a’r effaith economaidd y maent yn eu darparu.

 

P’un a wnaethoch fynd i’r brifysgol ai peidio, mae’n bur debyg bod pawb wedi elwa’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o ddatblygiadau meddygol neu o ran iechyd a llesiant a arloeswyd mewn prifysgol. 

 

Meddai’r Athro Julie Lydon OBE, Cadeirydd Prifysgolion Cymru:

 

“Mae’r ymgyrch MadeAtUni yn gyfle gwych i ddathlu cyfraniad anhygoel prifysgolion Cymru at iechyd a llesiant y genedl. Mae ymchwil yn ein prifysgolion yn trawsnewid ac yn achub bywydau, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

 

“Diolch i’r ymchwil arloesol sy’n digwydd yn ein prifysgolion, mae datrysiadau, meddyginiaethau, datblygiadau a thriniaethau newydd yn cael eu datblygu.

 

“Mewn cydweithrediad ag elusennau, y GIG a sefydliadau gofal iechyd, mae prifysgolion wedi trawsnewid darpariaeth gofal ac maent yn gyfrifol am rai o’n datblygiadau iechyd mwyaf arloesol”.

 

Mae mwy o wybodaeth am yr ymgyrch ar gael ar y wefan: www.madeatuni.org.uk/explore/highlights/welsh-university-lifesavers