Newyddion

Cymru yn Chwarae ei Rhan yn Washington D.C. mewn Cynhadledd Addysg Ryngwladol

 

Yn y blog yr wythnos hon, mae Dr Maggie Parke, Rheolwr Datblygu Marchnadoedd Prifysgolion Cymru, yn dweud wrthym pam y bu i fenter Cymru Fyd-eang fynd i’r Unol Daleithiau i hyrwyddo prifysgolion Cymru.

Bob blwyddyn, mewn gwahanol ddinas yng Ngogledd America, mae miloedd o addysgwyr, partneriaid, busnesau a myfyrwyr rhyngwladol yn ymgynnull ar gyfer NAFSA: Cynhadledd Cymdeithas Addysgwyr Rhyngwladol.  Yn ystod sesiynau cynhadledd, derbyniadau, areithiau a gweithdai, mae cynrychiolwyr yn dod at ei gilydd i weithio, rhannu arferion gorau, adeiladu perthnasoedd rhyngwladol, a chreu llwybrau newydd i mewn i addysg. Mae Cymru wedi bod â phresenoldeb cryf yn NAFSA yn y blynyddoedd diwethaf, gyda’n prifysgolion yn mynychu’n rheolaidd ar wahanol lefelau, a derbyniad â thema ar gyfer cydweithwyr a phartneriaid.  Cynhadledd eleni yn Washington D.C. oedd yr orau eto, o ran meithrin cydberthynas a dathlu cyfleoedd.

 

Uchafbwynt yr wythnos oedd lansio dwy ysgoloriaeth uchel eu proffil yn Nerbyniad Cymru, a gynhaliwyd gan Lysgennad Prydain i’r Unol Daleithiau yn ei Breswylfa swyddogol yn Llysgenhadaeth Prydain.  Cyflwynodd y Gweinidog dros Addysg yn Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AC, ddatganiad oedd yn dathlu’r cysylltiadau cryf rhwng Cymru a’r Unol Daleithiau, yn ogystal â grym addysg wrth feithrin perthnasoedd a phartneriaethau proffidiol. Hefyd, traddododd y Llysgennad, Kim Darroch, gyflwyniad swyddogol i’r digwyddiad.  Yma, lansiodd Prifysgolion Cymru a Phrosiect Cymru Fyd-eang, mewn partneriaeth â phob un o’r prifysgolion yng Nghymru, ysgoloriaethau gyda Chomisiwn Fulbright a Rhaglen Ysgoloriaeth Ryngwladol Benjamin A. Gilman Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau.

 

Bydd yr ysgoloriaethau hyn yn darparu symudedd i fyfyrwyr rhwng yr Unol Daleithiau a Chymru ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig yn ogystal â phroffesiynol.  Byddant hefyd yn galluogi ôl-raddedigion i ddod i Gymru i gynnal ymchwil, ynghyd ag athrawon arbenigol i rannu eu profiad mewn ysgolion yng Nghymru. Bydd yr ysgoloriaethau hyn hefyd yn codi proffil Cymru fel cyrchfan addysg drwy eu rhwydweithiau helaeth yn yr Unol Daleithiau. Roedd naws Gymreig i’r digwyddiad, gyda chôr bob ochr i’r fynedfa’n canu caneuon Cymraeg wrth i westeion fynd i mewn i’r Breswylfa.  Roedd cwmni Penderyn yno hefyd yn cynnig blas ar eu chwisgi, a chynigiwyd amrywiaeth o gawsiau Cymreig a danteithion eraill gan gogydd preswyl y Llysgenhadaeth.

 

Roedd stondin Cymru y tu mewn i’r Ganolfan Gynadledda’n gyfle i dynnu sylw at olygfeydd, tirwedd, diwylliant a threftadaeth Cymru, yn ogystal â rhoi lle i bob un o’r prifysgolion oedd yn arddangos i gwrdd â’u partneriaid rhyngwladol.  Roedd hwn yn gyfle i brifysgolion dyfu eu perthnasoedd ac ehangu partneriaethau yn y neuadd arddangos brysur, lle’r oedd disgwyl i 10,000 o bobl fod yn bresennol eleni.  Cyhoeddwyd yr ysgoloriaethau hefyd yn Sesiwn Banel Adran Wladwriaeth yr U.D. yn y gynhadledd, gan osod sylfaen gadarn i Gymru yn yr Unol Daleithiau yn y blynyddoedd i ddod.