Newyddion

Lansio gwefan newydd Astudio yng Nghymru

Aeth gwefan newydd Astudio yng Nghymru yn fyw’r wythnos hon, gan ddarparu adnodd cynhwysfawr ac ysbrydoledig i ddarpar ddysgwyr sy’n ystyried Cymru fel lle i astudio.

Wedi’i datblygu mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, mae studyininwales.ac.uk yn ymuno â phortffolio sectorau Brand Cymru eraill, gan gynnwys Wales.com, VisitWales.com, tradeandinvest.wales a Bwyd a Diod Cymru.

Mae’r wefan newydd hon yn dangos y gwerthoedd allweddol y brand a ddatblygwyd ar y cyd gyda mewnbwn gan gydweithwyr rhyngwladol a marchnata prifysgolion yng Nghymru. Mae asedau a gwefan brand newydd Astudio yng Nghymru yn cyflawni un o nodau craidd rhaglen Cymru Fyd-eang II, sef dod â Chymru i sylw’r byd.