Newyddion

Adroddiad yr Adolygiad o’r Ddarpariaeth Addysg Uwch yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Heddiw cyhoeddwyd Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog dros Addysg o dan y teitl: Adroddiad yr Adolygiad o’r Ddarpariaeth Addysg Uwch yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae AUC yn nodi cyhoeddiad o’r adroddiad ar gyfer darpariaeth addysg uwch yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a bod y cynnwys i’r rheiny sydd â diddordeb yn y rhanbarth i’w ystyried. Mae ein prifysgolion yn hanfodol i ddyfodol economi Gogledd Ddwyrain Cymru yn ogystal â lles ei phobl y bydd angen i unrhyw benderfyniad ar ddarpariaeth adlewyrchu.

I weld yr adroddiad yn ei gyfanrwydd gwelwch yma.