Newyddion

Ymateb i Fil Addysg Uwch (Cymru)

Tystiolaeth AUC ar Fil Addysg Uwch (Cymru)

Y bore yma, rhoddodd Addysg Uwch Cymru tystiolaeth i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar y Bil Addysg Uwch (Cymru) arfaethedig.

Gallwch ddarllen tystiolaeth ysgrifenedig Addysg Uwch Cymru yn llawn yma.