Newyddion

Datganiad ar Fil Addysg Uwch (Cymru)

Wrth gyfeirio at gwblhau Cam 3 Bil Addysg Uwch (Cymru) dywedodd llefarydd ar ran Prifysgolion Cymru:

“Mae Prifysgolion Cymru’n croesawu newidiadau a gytunwyd heddiw gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Rydym wedi bod yn glir ers cychwyn y broses hon fod prifysgolion Cymru’n ffynnu ar egwyddorion annibyniaeth sy’n cael cydnabyddiaeth gyffredinol am eu galluogi i ddod yn arweinwyr byd.

“Yn sgil y newidiadau, rydym yn obeithiol na fydd y Bil mwyach yn fygythiad i allu prifysgolion i weithredu o dan gyfraith elusennol, neu eu dosbarthiad ONS, sy’n cefnogi prifysgolion i lwyddo yn eu cenhadaeth ac i greu ffyniant economaidd a chymdeithasol i Gymru.”