Astudiaeth achos

Prifysgol Aberystwyth     Nôl i brifysgolion

Campws Menter ac Arloesi Aberystwyth

  • Bydd y campws gwerth £40.5 miliwn yn amgylchedd blaengar i annog cydweithredu rhwng busnesau a’r byd academaidd i ffynnu.
  • Wedi’i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biolegol a Biotechnoleg a gan Brifysgol Aberystwyth.
  • Bydd Campws Menter ac Arloesi Aberystwyth yn darparu cyfleusterau blaenllaw ac arbenigedd ar gyfer y diwydiant amaeth a thechnoleg a’r sector biowyddoniaeth.

Bydd y Campws Menter ac Arloesi Aberystwyth yn darparu cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer arloesi mewn bwyd, bioburo ac amaeth-dechnoleg, ac yn cynnig ymchwil a datblygu a chefnogaeth busnes i gwmnïau newydd a sefydledig yn y sectorau hyn.

Wedi’i leoli yn safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth, bydd y campws gwerth £40.5 miliwn yn amgylchedd blaengar i annog cydweithredu rhwng busnesau a’r byd academaidd i ffynnu.

Wedi’i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biolegol a Biotechnoleg (BBSRC) a Phrifysgol Aberystwyth, bydd y campws newydd yn gartref i ffatri peilota bioburo, canolfan bwyd y dyfodol, labordai gwyddoniaeth dadansoddol a chyfleuster prosesu hadau a biofanc. Bydd yn gweithio ochr yn ochr ag arbenigedd gwyddonol sydd i’w gael yn Sefydliad Biolegol, Amgylcheddol a Gwyddorau Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r cyfleusterau ymchwil ac arloesi arfaethedig yn cynnwys:

  • Bwydydd y Dyfodol: Amgylchedd gradd bwyd ar gyfer profion molecwlaidd, dilysu a gwella deunyddiau presennol a newydd fel bwydydd gan gynnwys cynnwys maethol, oes silff a dewisiadau defnyddwyr.
  • Biobrosesu a Bioburo: Cyfleuster ar raddfa beilot ar gyfer echdynnu, dadansoddi a gwneud y gorau o gemegau o ddeunyddiau biomas a deunyddiau ffrwd gwastraff gyda biotechnoleg ddiwydiannol hanfodol ac amgylchedd gradd bwyd.
  • Gwyddoniaeth Ddadansoddol: Ar gyfer dadansoddi amsugno maetholion a darganfod a dilysu biofarcwyr ymarferoldeb bwyd.

Bydd y campws newydd hefyd yn gartref i ganolfan campws gyda mannau cyfarfod a digwyddiadau a gofod swyddfa ar gael ar gyfer cymuned busnes newydd.

Yn 2018 lansiodd Campws Menter ac Arloesi Aberystwyth ei raglen Sbarduno cyntaf i gwmnïau sydd am weithio tuag at barodrwydd buddsoddwr. Mae BioAccelerateTM 2018 yn datblygu carfan o 12 busnes ym mhob agwedd ar eu cynllunio busnes ac yn cynnig y cyfle i gyflwyno syniadau i fuddsoddwyr ar ddiwedd y rhaglen tri mis.

Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.aberinnovation.com/.