Astudiaeth achos

Prifysgol Abertawe     Nôl i brifysgolion

Swyddfa Weithredol: Swyddfa ynni cadarnhaol cyntaf y DU

  • Swyddfa Weithredol Prifysgol Abertawe yw swyddfa ynni positif cyntaf y DU, wedi’i gynllunio i gynhyrchu mwy o ynni nag y mae’n ei ddefnyddio bob blwyddyn.
  • Rhaglen arddangos lawn, gyda’r nod o brofi’r cysyniad ‘Adeiladau Gweithredol’ gydag amrywiaeth o ddefnyddiau adeiladu.
  • Bydd yn darparu gofod swyddfa swyddogaethol, yn ogystal â chyfleuster datblygu adeiladu graddfa lawr ar gyfer SPECIFIC a’i bartneriaid diwydiant.

Swyddfa Weithredol Prifysgol Abertawe yw swyddfa ynni positif cyntaf y DU, wedi’i gynllunio i gynhyrchu mwy o ynni nag y mae’n ei ddefnyddio drwy gydol y cylch blynyddol.

Dyma’r adeilad diweddaraf yn rhaglen arddangos graddfa lawr yng Nghanolfan Gwybodaeth ac Arloesi SPECIFIC, a’i nod yw profi’r cysyniad ‘Adeiladau Gweithredol’ – lle mae adeiladau’n defnyddio amrywiaeth o dechnolegau i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni haul eu hunain mewn un system – gydag amrywiaeth o ddefnyddiau yn yr adeilad. Mae ein rhaglen arddangos yn hollbwysig i’r dull newydd hwn gael ei fabwysiadu’n ehangach gan y sector adeiladu, rheoleiddwyr a defnyddwyr.

Mae’r Swyddfa Weithredol wedi ei lleoli y drws nesaf i’r Ystafell Ddosbarth Weithredol: ystafell ddosbarth ynni positif cyntaf y DU, a enwyd yn Brosiect y Flwyddyn 2018 gan RICS Cymru (Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig). Yn ei flwyddyn gyntaf, fe wnaeth yr ystafell ddosbarth gynhyrchu mwy nag un a hanner gwaith yr ynni a ddefnyddiodd.

Bydd y ddau Adeilad Gweithredol yn gallu rhannu ynni gyda’i gilydd a cherbydau trydan, sy’n dangos sut y gellir defnyddio dull ‘Adeiladau Gweithredol’ SPECIFIC mewn cymuned sy’n defnyddio ynni’r haul ac sy’n wydn o ran ynni.

Er y defnyddiwyd yr Ystafell Ddosbarth Weithredol i brofi technolegau ar gamau datblygu gwahanol, mae’r Swyddfa Weithredol yn defnyddio technolegau sydd ar gael yn fasnachol a chadwyni cyflenwi presennol yn unig. Mae’n dangos bod y dull ‘Adeilad Gweithredol’ yn berthnasol nawr – nid oes angen aros i dechnoleg newydd ddod ar gael yn fasnachol.

Bydd y Swyddfa Weithredol yn darparu gofod swyddfa swyddogaethol, yn ogystal â chyfleuster datblygu adeiladu graddfa lawr ar gyfer SPECIFIC a’i bartneriaid diwydiant.

Dyfeisiwyd a dyluniwyd y Swyddfa Weithredol gan Ganolfan Gwybodaeth ac Arloesi SPECIFIC ym Mhrifysgol Abertawe, ac fe’i hariennir gan Innovate UK gyda chefnogaeth gan Brifysgol Abertawe a Chronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

‘Mae’n anodd gorbwysleisio potensial datblygu adeilad sy’n creu pŵer ar ei gyfer ei hun. Gallai’r cysyniad gwirioneddol chwyldroi’r sector adeiladu ond yn ogystal â hynny gallai newid sut rydyn ni’n creu ac yn defnyddio ynni yn llwyr, felly mae agor y Swyddfa Weithredol yn Abertawe yn gam cyffrous ymlaen. Gall datblygu technolegau fel y rhai hynny sydd i’w gweld yn Swyddfa Weithredol SPECIFIC chwarae rôl gref yn strategaeth ddiwydiannol fodern y Llywodraeth i greu ‘twf glân’ a chyflawni ein cenhadaeth i haneru allyriadau adeiladau newydd erbyn 2030’ Ian Campbell, Cadeirydd Gweithredol Innovate UK.