Astudiaeth achos

Prifysgol Abertawe     Nôl i brifysgolion

AgorIP – Dod â Syniadau Da ac Arloesedd i Fywyd

  • Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, ac wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, mae AgorIP yn gweithio i wella iechyd a chyfoeth pobl Cymru.
  • Nod AgorIP yw trosglwyddo Eiddo Deallusol ac arloesedd i fusnesau presennol neu newydd sy’n helpu i greu swyddi newydd.
  • Mae’r tîm eisoes wedi gallu cefnogi dros 100 o brosiectau sy’n dangos y lefelau uchel o arloesi sy’n digwydd ledled Cymru.

Gyda ffrwd fywiog o gyfleoedd masnachol, mae’r prosiect AgorIP yn ddull arloesi agored newydd sy’n helpu i ddod â syniadau ac arloesedd yn fyw.

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, ac wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, mae AgorIP yn gweithio i wella iechyd a chyfoeth pobl Cymru. Maen nhw’n gwneud hyn drwy weithio gydag academyddion, diwydiant, y GIG, buddsoddwyr ac entrepreneuriaid.

Nod AgorIP yw trosglwyddo Eiddo Deallusol ac arloesedd i fusnesau presennol neu newydd sy’n helpu i greu swyddi newydd, ac i roi’r capasiti i GIG Cymru a’r cymorth maen nhw ei angen i fasnacheiddio arloesiadau penodol. Mae’r prosiect wedi’i leoli yn Ysgol Rheolaeth Prifysgol Abertawe ar Gampws y Bae ac mae’n cynnwys tîm o staff trosglwyddo technoleg gyda gweinyddwyr, arbenigwyr patentau a rheolwyr ffrwd.

Lansiwyd AgorIP ar ddiwedd 2016 ac mae wedi mwynhau llwyddiant enfawr. Mae’r tîm wedi datblygu llif bywiog o gyfleoedd masnachol wedi ac wedi cael llawer iawn o ymholiadau o nifer o ffynonellau. Maen nhw eisoes wedi gallu cefnogi dros 100 o brosiectau sy’n dangos y lefelau uchel o arloesi sy’n digwydd ledled Cymru gyfan.

Dr Gerry Ronan, Cyfarwyddwr Prosiect AgorIP a Phennaeth Eiddo Deallusol ym Mhrifysgol Abertawe: ‘Rydym wedi sefydlu portffolio amrywiol o brosiectau, ac mae gan dros 50% ohonynt ganlyniad iechyd a lles. Mae nifer o’r rhain eisoes yn denu buddsoddiad sylweddol o’r sector preifat ac yn creu swyddi gwerth uchel, sy’n gofyn am sgiliau sylweddol. Mae’r prosiectau hyn yn amrywio o offer digidol ar gyfer myfyrwyr prifysgol, dyfeisiau meddygol cynnar, diagnosteg a therapiwteg ar gyfer canser, technoleg lân, Rhyngrwyd Pethau, beiciau mynydd lawr allt ar gyfer defnyddwyr anabl, a nifer o gydweithrediadau gyda Byrddau Iechyd GIG Cymru.

‘Mae tîm AgorIP i gyd yn ceisio sicrhau buddsoddiad pellach ar gyfer ein portffolio o brosiectau, datblygu ein gwaith gyda GIG Cymru a helpu i sbarduno’r don nesaf o arloesi yng Nghymru.’

Yr Athro Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: ‘Bydd y prosiect hwn yn cefnogi trawsnewid ymchwil gyda’r potensial ar gyfer masnacheiddio mewn prifysgolion a byrddau iechyd. Mae AgorIP yn enghraifft gadarnhaol arall o sut mae arian yr UE yn helpu i ysgogi cysyniadau newydd ac ymchwil i ddatblygu ein heconomi gwybodaeth, gan roi Cymru ar lwyfan byd-eang.’