Astudiaeth achos

Prifysgol Caerdydd     Nôl i brifysgolion

Canolfan Rhagoriaeth Airbus mewn Dadansoddeg Diogelwch Seiber: Partneriaeth £5 miliwn rhwng Airbus a Phrifysgol Caerdydd i fynd i’r afael â diogelwch seiber

  • Nod Menter Airbus Group gyda Phrifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru yw hybu arloesi ledled Cymru.
  • Mae wedi derbyn mwy na £5 miliwn mewn cyllid gan Gynghorau Ymchwil y DU, Llywodraeth Cymru a’r diwydiant.
  • Y Ganolfan yw’r cyntaf o’i math yn Ewrop, yn gweithio ar draws diwydiant, sefydliadau academaidd a’r llywodraeth i ddarparu ffocws ar gyfer dadansoddi diogelwch seiber yn y DU.

Mae diogelwch seiber yn faes blaenoriaeth ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, a gefnogir gan fuddsoddiad strategol. Ers 2012 mae Caerdydd wedi sefydlu tîm ymchwil rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr technegol a chymdeithasol. Mae prosiectau cydweithredol wedi derbyn mwy na £5 miliwn o gyllid gan Gynghorau Ymchwil y DU (Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol a’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol), Llywodraeth Cymru (Endeavr Wales) a’r diwydiant (Airbus).

Mae’r cydweithio wedi arwain at ddatblygu Canolfan Rhagoriaeth Airbus mewn Dadansoddeg Diogelwch Seiber. Mae ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth ag arbenigwyr o Airbus i gynnal astudiaethau o’r radd flaenaf i ddysgu drwy beiriant, dadansoddeg data, a deallusrwydd artiffisial ar gyfer canfod ymosodiadau seibr.

Mae’r ganolfan yn gweithio ar draws diwydiant, sefydliadau academaidd a’r llywodraeth i ddarparu ffocws ar gyfer dadansoddi diogelwch seiber yn y DU. Fel y ganolfan gyntaf o’i bath yn Ewrop, y nod yw sefydlu’r DU yn strategol fel arweinydd y DU mewn dadansoddeg diogelwch seiber. Mynd i’r afael â heriau newydd mewn perthynas â diogelwch seiber drwy gyfuno:

  • dulliau mathemategol a chyfrifiannol, manteisio ar arbenigedd technegol o ran dysgu drwy beiriant, deallusrwydd artiffisial a dadansoddi data mawr
  • arbenigedd troseddegol mewn troseddu seibr
  • arbenigedd cysylltiadau rhyngwladol ym maes cyfathrebu a llywodraethu.

Mae cydweithio yn cwmpasu meysydd o ddiddordeb cyffredin i’r Tîm Gweithrediadau Seiber yn Airbus a Phrifysgol Caerdydd, gan gynnwys gwyddoniaeth data, dadansoddi data mawr, dysgu drwy beiriant a deallusrwydd artiffisial. Deallusrwydd artiffisial ac economi data yw un o’r pedwar maes her mawr a nodwyd yn y Strategaeth Ddiwydiannol. Mae ffocws sylweddol y gwaith ar ddehongli a chyfathrebu effeithiol mewn perthynas â dadansoddeg data algorithmig awtomataidd i gefnogi gwneud penderfyniadau a pholisi sy’n ymwneud â materion diogelwch seiber o bwysigrwydd cenedlaethol. Nid yw cyfranogiad yn y rhaglen gydweithredol yn gyfyngedig gan ymlyniad sefydliadol gwyddonwyr a bydd yn dibynnu ar allu unigolion i gyfrannu at amcanion cyffredin y sefydliadau sy’n cymryd rhan.

Agorodd y Ganolfan yn 2017 ac mae’n adeiladu ar gytundeb i ddatblygu rhaglenni academaidd sy’n berthnasol i’r diwydiant mewn seiber ddiogelwch yn y Brifysgol, i lenwir bwlch sgiliau sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y maes. Cefnogir rhannu gwybodaeth rhwng Airbus a’r Brifysgol hefyd, gyda chyfleoedd am secondiadau a lleoliadau diwydiannol i ymchwilwyr a myfyrwyr.

Yn Awst 2018 cafodd ei enwi yn Ganolfan Rhagoriaeth Academaidd mewn Ymchwil Diogelwch Seiber gan Ganolfan Diogelwch Seiber Cenedlaethol y DU, gan ei wneud y sefydliad cyntaf yng Nghymru i gael y statws hwn. Mae’r wobr i gydnabod ymchwil rhyngwladol gwych a ddatblygwyd yn y Brifysgol dros nifer o flynyddoedd a bydd yn galluogi academyddion i roi adborth uniongyrchol i strategaeth Llywodraeth y DU ar wneud y DU yn fwy gwydn i ymosodiadau seiber.