Astudiaeth achos

Prifysgol Abertawe     Nôl i brifysgolion

ASTUTE 2020 (Advanced Stainable Manufacturing Technologies): Galluogi lefelau uwch o arloesi busnes mewn gweithgynhyrchu yn y dyfodol

  • Gweithio gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu ledled Cymru.
  • Arwain a chefnogi Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd o’r radd flaenaf drwy arbenigwyr technegol pwrpasol, arbenigedd academaidd blaenllaw a mynediad at gyfleusterau arloesol.
  • Annog ysgogi syniadau a heriau i feithrin cyfnewid gwybodaeth rhwng diwydiant a’r byd academaidd.
  • Cydweithio ar brosiectau yn ôl galw’r diwydiant, cynyddu cystadleurwydd a diogelu ar gyfer y dyfodol er mwyn lleihau risg technolegau newydd.

Dan arweiniad galw’r diwydiant, mae’r bartneriaeth aml-brifysgol a gefnogir gan yr UE yn cefnogi’r diwydiant drwy ddefnyddio gwybodaeth peirianneg uwch am heriau gweithgynhyrchu i ddatblygu technolegau uwch a chynaliadwy yn y dyfodol.

Mae ASTUTE 2020 yn gweithio gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu gwerth uchel ledled Cymru drwy gydweithredu effeithiol gyda’r byd academaidd, gyda’r nod o ysgogi cynhyrchiant a thwf o fewn y diwydiant. Cefnogi amrywiaeth o sectorau gan ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i wella a symleiddio eu prosesau gweithgynhyrchu, cynnyrch wedi’u gweithgynhyrchu a’r gadwyn gyflenwi, cynhyrchu nwyddau a gwasanaethau gwerth uwch, cynaliadwy a’u cyflwyno i farchnad fyd-eang.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae ASTUTE 2020 wedi bod yn cydweithio gyda nifer o gwmnïau Gweithgynhyrchu Cymru o bob cwr o Gymru, gan gynnwys y cwmni newydd llwyddiannus o Abertawe Marine Power Systems Ltd. (MPS) ar eu technoleg pŵer tonnau glân, dibynadwy a fforddiadwy, y WaveSub. O ganlyniad i’r cydweithio hwn a buddsoddiad pellach gan Lywodraeth Cymru, mae MPS bellach wedi cyrraedd carreg filltir bwysig ac wedi datgelu prototeip WaveSub Graddfa 1:4 gan ddisgwyl profi ar y môr eleni.

Fe wnaeth Calon Cardio-Technology Ltd. sydd wedi’i leoli yn Sefydliad arloesol y Gwyddorau Bywyd, Prifysgol Abertawe weithio mewn partneriaeth gydag ASTUTE 2020 ar fanteisio i’r eithaf ar bympiau gwaed mewnblanadwy’r genhedlaeth nesaf, y MiniVAD™ ar gyfer trin methiant ar y galon. Mae’r cydweithio rhwng ASTUTE 2020 a Calon Cardio wedi arwain at ddenu buddsoddiad preifat a fydd yn galluogi dechrau treialon clinigol y MiniVAD™.

Mae Kautex Textron CVS Ltd o Gaerffili a Frontier Medical Group Ltd. wedi elwa ar gyflogaeth gynyddol sylweddol o ganlyniad i gydweithio gydag ASTUTE 2020, gan ehangu eu gweithlu ar gyfer twf busnes yn y dyfodol.

Mae’r cwmnïau ac economi Cymru wedi elwa ar fwy o fuddsoddiad a chyflogaeth, prosesau a chynhyrchion newydd a gwell, cystadleurwydd cwmni gwell yn ogystal â diogelu ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd Dr Gareth Stockman, Prif Swyddog Gweithredol, Marine Power Systems Ltd ‘Gyda sgiliau mawreddog a’r cyfleusterau sydd ar gael gan ASTUTE 202 ar Gampws newydd Bae Prifysgol Abertawe, yn ogystal â’i athroniaeth o arloesi a datblygu, rydym yn gwbl sicr y bydd yr ymchwil sy’n cael ei gynhyrchu gan ASTUTE 2020 yn cadarnhau bod ein dyluniad ar gyfer cludair esgyn â phŵer sy’n addas at y diben.’

Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.astutewales.com/en/frequently-asked-questions