Astudiaeth achos

Cross University Collaborations     Nôl i brifysgolion

BEACON Canolfan Rhagoriaeth Bioburo Gwella’r ‘economi werdd’ a defnyddio gwyddoniaeth i ysgogi creu swyddi newydd

  • Sefydlwyd yn 2011 gyda £10.6 miliwn o gyllid gan yr UE, drwy Lywodraeth Cymru, a derbyniodd wobr fawr ei bri Regiostars yn 2014.
  • Galluogi cwmnïau yng Nghymru i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau ynni adnewyddadwy, gan helpu’r broses o bontio i economi carbon isel a helpu i liniaru effaith y newid yn yr hinsawdd.
  • Yn helpu i greu swyddi tra medrus drwy ganiatáu busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu eiddo deallusol yn gynhyrchion a chynyddu proffidioldeb.

Arweinir Canolfan Rhagoriaeth Bioburo BEACON gan Brifysgol Aberystwyth mewn cydweithrediad â phartneriaid ym mhrifysgolion Bangor ac Abertawe. Fe’i sefydlwyd yn 2011 gyda £10.6 miliwn o gymorth cyllid gan yr UE, drwy Lywodraeth Cymru, a derbyniodd wobr fawr ei bri Regiostars yn 2014.

Mae BEACON yn cefnogi cwmnïau yng Nghymru i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau ynni adnewyddadwy, gan helpu’r broses o bontio i economi carbon isel a helpu i liniaru effaith y newid yn yr hinsawdd. Mae BEACON a BEACON+ yn defnyddio arbenigedd ym mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe i gefnogi ymchwil a datblygu mewn mentrau bach a chanolig (BBaChau). Mae cyfleusterau BEACON wedi’u lleoli yn y tair prifysgol ac fe’u defnyddir i greu cadwyni cyflenwi integredig sy’n cynnwys tyfwyr, proseswyr (diwydiant a’r byd academaidd) a’r defnyddwyr yn y pen draw (partneriaid diwydiannol).

Mae partneriaid yn cydweithio i ffurfio rhwydwaith ar draws y gadwyn gyflenwi i wella trosglwyddo gwybodaeth rhwng y gwahanol grwpiau. Mae BEACON hefyd yn cefnogi creu sgiliau swyddi tra medrus drwy alluogi BBaChau i ddatblygu eiddo deallusol yn gynhyrchion a chynyddu proffidioldeb.

Mae ‘swyddi gwyrdd’ newydd wedi cael eu creu drwy BEACON drwy gynorthwyo cwmnïau o Gymru i ddatblygu cynhyrchion arloesol. Mae eisoes wedi cyfrannu at greu 52 o swyddi yng Nghymru tra’n helpu mwy na 140 o gwmnïau a 50 o gwmnïau cydweithredol a phrosiectau ymchwil a datblygu. Mae’r rhwydwaith cwmni BEACON yn gweithredu ledled Cymru gyfan ac yn parhau i dyfu.

Am ragor o wybodaeth gweler http://beaconwales.org/en/.