Astudiaeth achos

Prifysgol Caerdydd     Nôl i brifysgolion

Arloesi Busnes: Datblygu model rhagweld stocrestr sy’n cael ei sbarduno gan alw i hwyluso gostyngiadau stocrestr

Mae Panalpina World Transport Ltd yn un o ddarparwyr datrysiadau cadwyn cyflenwi fwyaf blaenllaw y byd. Mae’r cwmni’n cyfuno cynhyrchion cludo nwyddau yn yr awyr, cludo nwyddau ar y cefnfor a logisteg, i ddarparu datrysiadau wedi’u teilwra o’r dechrau i’r diwedd. I wella eu darpariaeth logisteg fe wnaeth y cwmni geisio datrysiad ‘fformiwla gudd’ ar gyfer stocrestrau darbodus. Byddai hyn yn eu galluogi i brynu a rheoli stocrestrau cwsmeriaid a chynnig gwasanaeth logisteg unigryw i gwsmeriaid.

Ariennir ar y prosiect ar y cyd gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol ac Innovate UK. Wedi’i ariannu’n rhannol gan grant Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP), fe wnaeth yr Athro Aris Syntetos, Athro Ymchwil Gweithredol a Rheoli Gweithrediadau, Ysgol Busnes Caerdydd, weithio mewn partneriaeth gyda’r cwmni i ddatblygu a gweithredu model busnes arloesol, wedi’i gefnogi gan offeryn meintiol cryf. Byddai’r ateb hwn yn gwneud y canlynol:

  • datblygu teclyn rhagweld stocrestr sy’n cael ei sbarduno gan alw i hwyluso gostyngiadau stocrestr mewn busnesau cwsmeriaid
  • datblygu model masnachol, gan alluogi Panalpina i reoli stocrestrau cwsmeriaid yn gost-effeithiol.

Fe wnaeth y bartneriaeth recriwtio Cyswllt KTP, Nicole Ayiomamitou, i reoli’r prosiect a throsglwyddo’r wybodaeth academaidd ac arbenigedd i’r cwmni. ‘Mae’r bartneriaeth wedi cynhyrchu rhai canlyniadau cyffrous iawn. Rydym wedi cymryd data stocrestr go iawn gan Panalpina a datblygu algorithm effeithiol iawn yn seiliedig ar feddwl mathemategol arloesol. O ganlyniad, bellach mae gennym ddull newydd sy’n ein galluogi i ragweld y galw am gynnyrch y cwmni a chynllunio eu stocrestrau yn unol â hynny.’ Nicole Ayiomamitou, Panalpina.

Datblygodd y KTP raglen rhagweld stocrestr newydd ‘Cael Gwared ar Stocrestrau yn ôl y Galw’, ymarfer newydd yn y diwydiant sydd wedi trawsnewid y ffordd mae busnes logisteg trydydd parti (3PL) yn cael ei gyflawni. Mae hyn wedi helpu Panalpina i ddadansoddi cadwyn gyflenwi eu cwsmeriaid a nodi cyfleoedd i leihau’r stocrestr, gan ryddhau arian parod a gwella lefelau gwasanaeth. Gyda’r offeryn hwn, Panalpina yw’r cwmni logisteg byd-eang cyntaf yn y byd i fynd ati i reoli stocrestrau cwsmeriaid yn weithredol.

Wedi derbyn gradd ‘rhagorol’ gan Innovate UK, mae’r KTP wedi cefnogi partneriaeth strategol tymor hwy’r Brifysgol gyda Panalpina. Mae ail brosiect, KTP aml-Gyswllt, ar fin dechrau a fydd yn canolbwyntio ar dechnolegau gweithgynhyrchu newydd a’u heffaith ar reoli stocrestrau (fel stocrestrau 3D argraffedig). Mae’r cwmni hefyd wedi noddi ystafell seminar yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedig Ysgol Busnes Caerdydd ac wedi cefnogi lleoliadau myfyrwyr a gwobrau rhagoriaeth.