Astudiaeth achos

Prifysgol Caerdydd     Nôl i brifysgolion

Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd yn ymuno â Microsemi

  • Prifysgol Caerdydd yn ymuno â chwmni Microsemi o Galiffornia i ddatblygu system llaw sy’n defnyddio uwchsain i ganfod difrod i offer amddiffynnol personol.
  • Mae’r system yn caniatáu monitro cadernid arfwisg amddiffynnol yn lleol, gan ddarparu diogelwch gwell ar gyfer y lluoedd arfog yn ogystal ag arbedion ar gyfer y Weinyddiaeth Amddiffyn.
  • Prosiect arloesol i fyfyrwyr israddedig sydd wedi arwain at gydweithio mawr a fydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer llawer o gyfleoedd cydweithio yn y dyfodol.

Mae Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd yn ymuno â chwmni Microsemi â’i bencadlys yng Nghaliffornia i ddatblygu A-Ultra – system llaw ysgafn sy’n defnyddio uwchsain i ganfod difrod i offer amddiffynnol personol.

Mae tua phum miliwn o unedau arfwisg a ddefnyddir gan luoedd arfog y DU yn cael eu cludo o bryd i’w gilydd o amgylch y bydd ar gyfer archwiliad pelydr-X, sy’n cynrychioli cost sylweddol. Mae’r system A-Ultra yn caniatáu monitro cadernid arfwisg amddiffynnol yn lleol, gan ddarparu diogelwch gwell ar gyfer y lluoedd arfog yn ogystal ag arbedion ar gyfer y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD). Dechreuodd A-Ultra fel prosiect i fyfyrwyr gyda thua 20 o israddedigion yn cwblhau astudiaethau achos, gan gynnwys y rhai a aeth ymlaen i gwblhau cyrsiau PhD.

Mae’r dechnoleg yn defnyddio troswr i anfon tonnau uwchsain ar draws arwyneb yr arfwisg sydd yna’n cael eu derbyn gan droswr arall. Os yw arwyneb yr offer amddiffynnol wedi’i ddifrodi, gall y system roi darlleniad ‘llwyddo’ neu ‘fethu’ o dan amodau maes milwrol – gan gynhyrchu canlyniadau sy’n debyg i ddulliau profi presennol mewn labordy.

Dywedodd Dr Rhys Pullin, Yr Ysgol Peirianneg: ‘Mae’r cydweithio wedi dod â manteision pellgyrhaeddol i’r Ysgol a’r Brifysgol. Mae defnydd y dechnoleg hon yn mynd ymhell tu hwnt i arfwisg y corff, a bydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer cydweithredu pellach. Mae’r cydweithrediadau wedi caniatáu i ni lunio rhaglen Innovate UK gwerth £1 miliwn gyda Microsemi, sydd â chanolfan yn Caldicot, Aston Martin Lagonda a Shape Machining. Rydym hefyd wedi datblygu patent ac wedi recriwtio ymchwilydd rhagorol… ynghyd â phedwar aelod o staff.’

Dywedodd Martin McHugh, Pennaeth Busnes a Datblygu Technoleg yn Microsemi: ‘Mae datblygu A-Ultra wedi cyflwyno manteision sylweddol. Mae wedi caniatáu i Microsemi adeiladu ar ei elfen technoleg ganolog, datblygu cynnyrch ategol newydd a chreu swyddi posibl a chyfleoedd ar gyfer peirianwyr ar ddechrau eu gyrfa.’

Disgwylir y byddwn yn deall manteision A-Ultra yn llwyr pan fo’r MoD yn cyflwyno adroddiad ar y prosiect i’r holl gwmnïau sy’n cynnig i ddatblygu system arfwisg corff VIRTUS.