Astudiaeth achos

Prifysgol De Cymru     Nôl i brifysgolion

Creu Academi Diogelwch Seiber Cenedlaethol i fynd i’r afael â phrinder sgiliau

  • Prosiect arloesol Prifysgol De Cymru a Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â phrinder sgiliau diogelwch seiber
  • Wedi datblygu’r rhaglen gyda phartneriaid diwydiannol mawr megis Airbus a General Dynamics UK i gau’r bwlch sgiliau
  • Bydd yn darparu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr diogelwch seiber

Mae Prifysgol De Cymru wedi sefydlu enw da yn rhyngwladol ym meysydd diogelwch rhwydwaith, gwaith fforensig cyfrifiadurol a dadansoddi bygythiad. Gyda’i Grŵp Ymchwil Diogelwch Gwybodaeth yn arwain at ddylunio a datblygu systemau rhybudd cynnar a allai ganfod ac ymateb i amrywiaeth o ymosodiadau seiber ac ar waith fforensig cyfrifiadurol.

Erbyn 2019 rhagwelir y bydd angen 4.5 miliwn o bersonél ychwanegol ledled y byd. Fe wnaeth Prifysgol De Cymru a Llywodraeth Cymru ymuno i lansio’r Academi Diogelwch Seiber Cenedlaethol, y cyntaf o’i fath yng Nghymru a menter fawr yn y DU. Fe’i cynlluniwyd yn benodol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr diogelwch seiber i helpu i lenwi bwlch sgiliau.

Wedi’i leoli ar Gampws Canol Dinas Casnewydd y Brifysgol, croesawodd yr Academi ei fyfyrwyr cyntaf yn Hydref 2016. Mae myfyrwyr yn gweithio ar brosiectau byd go iawn a osodir gan bartneriaid yr Academi, gan nodi heriau newydd yn yr amgylchedd diogelwch seiber. Mae’r Brifysgol yn cydweithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid gan gynnwys y Weinyddiaeth Amddiffyn, Airbus, BT a Northrop Grumman. Mae’r rhaglen yn galluogi’r diwydiant i gael mynediad uniongyrchol at gronfa o raddedigion sy’n cael eu hyfforddi i’r safonau uchaf a gyda dealltwriaeth glir o fygythiadau seiber. Cydnabuwyd arbenigedd Prifysgol De Cymru ym mis Mai 2016 pan gafodd achrediad ffurfiol gan GCHQ am ei gwrs Meistr mewn gwaith fforensig cyfrifiadurol.

Mae’r Academi hefyd yn galluogi’r Brifysgol i gynnig atebion pwrpasol safon uchel i sefydliadau, yn ogystal â darparu llif cyson o weithwyr proffesiynol sydd wedi’u hyfforddi mewn diogelwch seiber.

Mae diogelwch seiber yn cael ei ystyried gan Lywodraeth y DU ochr yn ochr â therfysgaeth, argyfyngau milwrol, a thrychinebau naturiol fel bygythiadau diogelwch mawr, ac mae’n costio miliynau bob blwyddyn i fusnesau preifat.

Dywedodd Andy Love, adran Datblygu Busnes Strategol, Airbus Defence and Space: ‘Mae system eco newydd yn datblygu o amgylch technoleg seiber sydd wedi’i leoli yn Ne Cymru ac mae Airbus yn falch o fod yn rhan ohono. Mae ein hymglymiad gyda’r cwrs a’r cwricwlwm yn gyfle cyffrous i fusnes a’r byd academaidd ddylanwadu ar y genhedlaeth nesaf o arbenigwyr diogelwch seiber.’