Astudiaeth achos

Wrexham Glyndŵr University     Nôl i brifysgolion

Dyfodol Creadigol

  • Cynhadledd y diwydiannau creadigol sy’n dod ag arbenigwyr sy’n arwain disgyblaethau, o Gymru, y DU a’r Byd, i Ogledd Ddwyrain Cymru.
  • Wedi ymrwymo i ddatblygu sgiliau technegol, proffesiynol a chyflogadwyedd unigolion creadigol.
  • Mae’r gynhadledd wedi cynorthwyo miloedd o fyfyrwyr celfyddydau creadigol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ac wedi dod â dros 500 o arbenigwyr ac ymarferwyr o bob rhan o’r byd i Ogledd Cymru.

Mae Dyfodol Creadigol yn gynhadledd i’r diwydiannau creadigol sy’n dod ag arbenigwyr sy’n arwain disgyblaethau, o Gymru, y DU a’r Byd, i Ogledd Ddwyrain Cymru, fel y gellir rhannu eu creadigrwydd a’u harbenigedd gydag artistiaid, awduron, dylunwyr a pherfformwyr newydd.

Wedi’i drefnu a’i gynnal gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae’n ymroddedig i ddatblygu sgiliau technegol, proffesiynol a chyflogadwyedd unigolion creadigol, ac yn ceisio sicrhau bod y rhai sy’n mynychu yn adlewyrchu ar eu dyheadau eu hunain, gan feddwl am fylchau posibl yn eu sgiliau neu wybodaeth ac ehangu eu gorwelion.

Mae Dyfodol Creadigol yn gynhadledd rad ac am ddim, pedwar diwrnod o hyd sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn. Mae’n cael ei drefnu gan y tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ochr yn ochr â darlithwyr rhaglen ac mae wedi ymrwymo i ddatblygu sgiliau technegol, proffesiynol a chyflogadwyedd darpar ddoniau creadigol a doniau creadigol hen a newydd, yn ogystal â chodi ansawdd gwaith artistig sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Ers ei sefydlu yn 2009, mae’r gynhadledd wedi cynorthwyo miloedd o fyfyrwyr celfyddydau creadigol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ac wedi dod â dros 500 o arbenigwyr ac ymarferwyr o bob rhan o’r byd i Ogledd Cymru. I lawer o fyfyrwyr sy’n astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae’r digwyddiad wedi’i integreiddio i’w rhaglen astudio.

Mae’r rhaglen amrywiol o weithdai, sgyrsiau a phaneli yn croesawu nifer fawr o weithwyr proffesiynol creadigol sydd yma i rannu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u profiadau. Gallwch weld y rhaglen lawn o ddigwyddiadau i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Glyndŵr Wrecsam drwy’r amserlen Dyfodol Creadigol.