Astudiaeth achos

Prifysgol De Cymru     Nôl i brifysgolion

Diwydiannau Creadigol: Y drws yn agored bob amser i’r diwydiant

  • Man lle mae’r drws ar agor bob amser i’r diwydiant, lle gall gweithwyr proffesiynol alw heibio, defnyddio cyfleusterau, rhannu eu syniadau a dangos sut maen nhw’n gweithio.
  • Mae’r Sefydliad Ymchwil y Diwydiannau Creadigol yn gweithio’n agos gyda phartneriaid academaidd o bob cwr o’r byd ac mae ganddo gysylltiadau sefydledig gyda phartneriaid ym maes y celfyddydau, darlledu a sefydliadau’r trydydd sector.
  • Elfennau allweddol yw rhyngweithio gyda’r diwydiant a datblygu rhwydwaith bersonol a phroffil unigolion drwy gyswllt agos gyda’r diwydiant.

Mae Prifysgol De Cymru yn bwerdy ar gyfer yr economi greadigol yng Nghymru. Mae ein Cyfadran Diwydiannau Creadigol yng nghanol Caerdydd yn gyfleuster ‘mandyllog’, yn ofod lle mae’r drws ar agor bob amser i’r diwydiant, lle gall gweithwyr proffesiynol alw heibio, defnyddio’r cyfleusterau, rhannu eu syniadau a sut maen nhw’n gweithio.

Mae Sefydliad Ymchwil y Diwydiannau Creadigol yn darparu ymchwil ardderchog sydd yn cael effaith sylweddol ar ddiwylliant, cymdeithas sifil a’r diwydiannau eu hunain. Yn yr ymarfer asesu ymchwil mwyaf diweddar yn y DU honnwyd fod holl ymchwil y Sefydliad yn cael effaith rhagorol yn rhyngwladol neu ymchwil blaenllaw. Mae’r Sefydliad yn gweithio’n agos gyda phartneriaid academaidd o bob cwr o’r byd ac mae ganddo gysylltiadau sefydledig gyda phartneriaid ym maes y celfyddydau, darlledu a sefydliadau’r trydydd sector. Mae’r ymchwil yn cwmpasu cyhoeddiadau academaidd traddodiadol ac allbynnau yn seiliedig ar ymarfer gan gynnwys arddangosfeydd, ffilmiau a pherfformiadau.

Mae’r Brifysgol yn adnodd cyfoethog ar gyfer diwydiannau creadigol y DU, o’r stiwdios cynhyrchu mawr a BBC ym Mhorth y Rhath, i’r ecosffer di-ri o fusnesau creadigol arbenigol llai a sefydlwyd gan raddedigion.

Elfennau allweddol ar addysg pob myfyriwr yw rhyngweithio gyda’r diwydiant, ac efelychu’r amgylchedd proffesiynol, gan ddatblygu rhwydwaith bersonol a phroffil unigolion drwy gyswllt agos gyda’r diwydiant, p’un a yw hynny drwy ddysgu un i un gan berfformwyr proffesiynol neu leoliadau gwaith, darlithoedd gan ddarlithwyr gwadd, a chydweithio gyda’r diwydiant.

I atgyfnerthu cysylltiadau gyda’r diwydiant mae gan Brifysgol De Cymru dri Chymrawd BBC, sy’n dod o sawl maes o arbenigedd, ac sy’n dod â’u harbenigedd diwydiant i ddylanwadu ar addysgu a datblygiad y cwrs.

Mae myfyrwyr a staff yn gweithio ar brosiectau byw gyda chwmnïau fel BBC Cymru Wales, Opera Cenedlaethol Cymru, Skillset ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau â thâl ar gynyrchiadau teledu mawr fel Dr Who a Casualty, yn ogystal â ffilmiau rhyngwladol mawr gan gynnwys Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales a Show Dogs.

O ganlyniad uniongyrchol i’w lleoliadau gwaith mae myfyrwyr yn mynd ymlaen i gael swyddi gyda chyflogwyr ar draws y byd.