Astudiaeth achos

Prifysgol Caerdydd     Nôl i brifysgolion

Datblygu Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd: Partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd ac IQE

  • Y nod yw sefydlu clwstwr cyntaf Ewrop ar gyfer lled-ddargludyddion cyfansawdd a sefydlu Caerdydd fel arweinydd y DU ac Ewrop yn y maes.
  • Darparu cyfleusterau arloesol a fydd yn helpu ymchwilwyr a’r diwydiant i weithio gyda’i gilydd.
  • Cyfleuster unigryw yn y DU, yn llunio a phrofi technoleg i’w ddefnyddio’r ddiwydiannol yn realistig.
  • Darparu’r arbenigedd a’r gallu i drosi rhagoriaeth academaidd yn ddyfeisiau ymarferol, y gellir eu gweithgynhyrchu i greu effaith economaidd drwy ecsbloetio technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd yn academaidd a masnachol.

Mae’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhan o ddatblygiad miliynau o bunnoedd i greu clwstwr cyntaf Ewrop ar gyfer lled-ddargludyddion cyfansawdd a sefydlu Caerdydd fel arweinydd y DU ac Ewrop yn y maes.

Mae’r Sefydliad wedi elwa o nifer o fuddsoddiadau mawr gan gynnwys £13 miliwn gan Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd, £17.3 miliwn gan Gronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU a £12 miliwn gan Lywodraeth Cymru. Bydd y rhain i gyd yn helpu i ariannu Cyfleuster Cymhwyso Ymchwil newydd y Brifysgol, y mae disgwyl iddo agor yn 2021, ar ei Champws Arloesi.

Ffurfiwyd y Sefydliad yn dilyn y gyd-fenter rhwng Prifysgol Caerdydd ac IQE a sefydlwyd yn 2015 i greu Canolfan ar gyfer Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sy’n canolbwyntio ar ddeunyddiau a datblygiad masnachol.

Y weledigaeth yw i Brifysgol Caerdydd fod yn bartner sefydlu ac allweddol yn natblygiad y clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd cyntaf yn Ewrop. Darparu capasiti llunio ar raddfa f bach i ganolig i ategu gweithgarwch mewn partneriaid clwstwr eraill, gyda’r arbenigedd a’r gallu i drosi rhagoriaeth academaidd yn ddyfeisiau ymarferol y gellir eu gweithgynhyrchu ac is-systemau integredig gyda’r nod yn y pen draw o gynhyrchu effaith economaidd drwy ecsbloetio technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd yn fasnachol ac academaidd.

Ym mis Awst 2018 fe wnaeth Llywodraeth y DU gyhoeddi cyllid i ehangu’r canolfannau catapwlt a datblygu amrywiaeth o dechnolegau newydd arloesol ar draws y DU oedd yn cynnwys £51.3 miliwn o arian pellach ar gyfer y ganolfan catapwlt lled-ddargludyddion cyfansawdd yng Nghaerdydd. Gweledigaeth y ganolfan catapwlt yw pontio’r bwlch rhwng busnesau uchelgeisiol ac arbenigedd academaidd cymunedau ymchwil o’r radd flaenaf y DU, a bydd yn cefnogi datblygiad y clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd.