Astudiaeth achos

Wrexham Glyndŵr University     Nôl i brifysgolion

FinTech (Financial Technology): Cymell trawsnewid mewn gwasanaethau ariannol

  • Mae FinTech (Technoleg Ariannol) yn faes traws-ddisgyblaethol sy’n cyfuno Cyllid, Technoleg a Rheoli Arloesedd.
    Sbarduno trawsnewid mewn gwasanaethau ariannol a dod â chyfleustra i bobl ar draws y byd.
    Mae’n cynnal prosiectau ymchwil, ymgynghori a hyfforddi ar gyfer y diwydiant, yn darparu cymorth i fusnesau newydd, yn hwyluso cyfnewid yn lleol a thramor.

Mae FinTech (Technoleg Ariannol) yn faes traws-ddisgyblaethol sy’n cyfuno Cyllid, Technoleg a Rheoli Arloesedd. Mae FinTech wedi bod yn un o’r grymoedd mwyaf ar gyfer sbarduno trawsnewid mewn gwasanaethau ariannol a dod â chyfleustra i bobl ar draws y byd.

Yn 2017 roedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn falch o lansio rhaglen israddedig Rheoli Technoleg Ariannol cyntaf y DU.

Yng nghanol campws Wrecsam, nod Canolfan Arloesi FinTech yw gwella gallu Cymru i fod yn ganolfan FinTech rhyngwladol a blaenllaw yn y byd. Mae’r Ganolfan yn cynnal prosiectau ymchwil, ymgynghori a hyfforddiant cysylltiedig â FinTech ar gyfer y diwydiant, yn darparu cymorth i fusnesau newydd, yn hwyluso cyfnewid ymhlith arbenigwyr lleol a thramor, ac yn cynnig addysg FinTech i fyfyrwyr, personél cyllid a’r cyhoedd.

Mae Canolfan Arloesi FinTech yn gweithio’n agos gydag amrywiaeth o bartneriaid strategol, fel Finexkap yn Ffrainc. Wedi’i sefydlu yn 2012, roedd Finexkap wedi codi £19.85 miliwn mewn cyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn ystod ei ddwy flynedd gyntaf. Y cwmni oedd y cwmni newydd oedd yn tyfu gyflymaf yn Ffrainc ac roedd yn un o’r pum cwmni newydd oedd yn tyfu gyflymaf yn Ewrop o ran refeniw yn 2016, gan weld twf o 3,500 y cant. Mae Cedric Teissier, cyd-sylfaenydd Finexkap, yn adnabyddus yn y maes ac yn aelod o Grŵp Ymgynghori Fintech yn Fforwm Economaidd y Byd ac yn aelod sefydlol ac Is-lywydd ar France Fintech.

Partner strategol arall yw FinTECHTalents, trefnydd yr Ŵyl FinTech flynyddol mwyaf a phwysicaf yn y wlad.

Mae Canolfan Arloesi FinTech wedi derbyn nawdd gan bartïon, yn cynnwys y Gymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). Yn ogystal â hyn, mae’r ganolfan hefyd yn ganolfan hyfforddi cyrsiau Sage – Sage yw’r darparwr system ERP trydydd mwyaf yn y byd.

https://www.glyndwr.ac.uk/en/Business/FinTechInnovativeCentre/