Astudiaeth achos

Prifysgol De Cymru     Nôl i brifysgolion

Cydweithio diwydiannol ar ddatblygu systemau batri cerbydau trydan

  • Cydweithio rhwng y Brifysgol a Ricardo i ddatblygu systemau batri cerbydau trydan.
  • Gweithio gyda rhai o wneuthurwyr ceir mwyaf blaenllaw y byd.
  • Galluogi Ricardo i gael mynediad at y cyfleusterau a chefnogaeth y buddsoddiad mawr mewn datblygu systemau batri gan Ganolfan Peirianneg Systemau Pŵer a Moduro y Brifysgol.

Mae Canolfan Peirianneg Systemau Pŵer a Moduro Prifysgol De Cymru a Ricardo yn cydweithio ar ymchwil a datblygu systemau batri cerbydau trydan.

Lleolir y ganolfan yn y Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn y Brifysgol. Eisoes yn dŷ ymchwil, datblygu, profi ac ardystio annibynnol cenedlaethol gydnabyddedig yn y DU – gydag enw da am ymchwil a gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth arloesol – mae’r Ganolfan yn y broses o ehangu ymhellach.

Mae Ricardo yn arweinydd rhyngwladol ym maes datblygu systemau batri cerbydau trydan, ac yn gweithio gyda rhai o wneuthurwyr ceir mwyaf blaenllaw y byd – o wneuthurwyr offer gwreiddiol prif ffrwd i arbenigwyr cerbydau trydan. Mae gan y cwmni brofiad helaeth mewn ymchwilio a defnyddio cemegau celloedd batri newydd a gwreiddiol, yn ogystal â datblygu cynnyrch, peirianneg, ac integreiddio pecynnau batri sy’n barod i’w cynhyrchu mewn cerbydau a systemau rheoli batri.

Mae’r cydweithio yn rhoi mynediad i Ricardo at gyfleusterau a chefnogaeth y buddsoddiad mawr mewn datblygu systemau batri gan y Ganolfan Peirianneg Systemau Pŵer a Moduro, tra’n galluogi’r Brifysgol i elwa ar wybodaeth a phrofiad Ricardo o heriau rhaglenni ymchwil a rhaglenni gyda’r bwriad o gynhyrchu.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Ricardo Automotive, Rory Fisher: ‘Rwyf yn falch o allu llofnodi’r MoU hwn gyda Chanolfan Peirianneg Systemau Pŵer a Moduro Prifysgol De Cymru. Mae Ricardo eisoes yn arweinydd byd-eang ym maes trydaneiddio cerbydau ac yn natblygiad a defnydd systemau a thechnoleg batri cerbydau trydan …[mae’r Ganolfan] yn elfen bwysig o gapasiti datblygu cerbydau wedi’u trydaneiddio yn y DU. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda… er budd y Brifysgol a Ricardo a’i gwsmeriaid cerbydau trydan.’