Astudiaeth achos

Prifysgol Caerdydd     Nôl i brifysgolion

(English) Innovative technology: Spin-out company produces innovative training products for postgraduate medical professionals across the world

  • Mae MedaPhor group plc yn gwmni sefydledig sy’n deillio o Brifysgol Caerdydd, sy’n cynnwys tîm o glinigwyr a gwyddonwyr cyfrifiadurol.
  • Adeiladu cwmni hyfforddiant uwchsain o’r radd flaenaf gyda rhagoriaeth addysg wrth ei wraidd.
  • Wedi datblygu a lansio dyfais sy’n mynd i’r afael â’r prinder mewn sonograffyddion cymwys, drwy ddefnyddio gêm gyfrifiadurol arloesol a thechnoleg animeiddio ar gyfer dulliau hyfforddi.
  • Fe wnaeth MedaPhor lansio ar farchnad AIM Cyfnewidfa Stoc Llundain yn 2014, gan godi £4.7 miliwn gan fuddsoddwyr sefydliadol ar gyfer ei gostau arnofiant (ar hyn o bryd mae ganddo gyfalafiad marchnad o dros £10 miliwn).

Mae MedaPhor group plc yn gwmni sefydledig sy’n deillio o Brifysgol Caerdydd, sy’n cynnwys tîm o glinigwyr a gwyddonwyr cyfrifiadurol, ac sydd yn adeiladu cwmni hyfforddiant uwchsain o’r radd flaenaf gyda rhagoriaeth addysg wrth ei wraidd. Gyda chefnogaeth ei bartner masnacheiddio IP Group (Fusion IP) a’r tîm Trosglwyddo Technoleg, mae’r cwmni wedi datblygu a lansio dyfais sy’n mynd i’r afael â’r prinder mewn sonograffyddion cymwys, drwy ddefnyddio gêm gyfrifiadurol arloesol a thechnoleg animeiddio ar gyfer dulliau hyfforddi.

Mae’r ScanTrainer chwyldroadol yn darparu datrysiad hyfforddiant cyflym, effeithiol a soffistigedig, gan ddileu’r angen i hyfforddeion dibrofiad ymarfer eu sgiliau mewn sesiynau byw gyda chleifion. Yn lle hynny, mae dyfais symudol, tebyg i declyn rheoli gêm gyfrifiadurol, sy’n cynhyrchu delweddau uwchsain o rannau penodol o’r corff dynol. Mae’r rhith amgylchedd hefyd yn galluogi ymgymryd â thasgau sydd yn debyg iawn i’r rhai hynny a chyflawni yn ystod sesiynau uwchsain byw ac yn darparu adborth ar unwaith i ddefnyddwyr ar berfformiad.

Mae hyn wedi bod yn gydweithrediad amlddisgyblaethol, gyda thîm yr Ysgol Feddygaeth yn cychwyn ar y cysyniad ar gyfer yr efelychydd ac yn dylunio ei gynnwys addysgol i fodloni gofynion cwricwlwm hyfforddiant uwchsain cenedlaethol a thîm o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg sydd wedi gweithio’n agos gyda’r cwmni, gan ddysgu gwybodaeth anatomeg ddynol a methodoleg uwchsain ar hyd y daith er mwyn datblygu system ryngweithiol unigryw gan ddefnyddio’r datblygiadau diweddaraf mewn technoleg efelychiad.

Ers 2007, mae MedaPhor wedi codi dros £6.7 miliwn mewn arian buddsoddiadau gan Fusion IP, Cyllid Cymru, IP Group, Arthurian Life Sciences Fund, Cyfalaf Caerdydd a chyfarwyddwyr sefydlu. Mae’r cwmni wedi ehangu ei gyfres ScanTrainer gydag efelychydd trawsabdomenol newydd, wedi’i anelu at farchnadoedd obstetreg a gynecoleg, meddygol cyffredinol a meddygaeth frys mawr. Yn dilyn lansio’r ScanTrainer yn 2010, mae MedaPhor wedi sefydlu gwerthiannau ar draws y byd, gan gynnwys y DU, Ewrop, Awstralia, y Dwyrain Canol ac UDA ac yn fwyaf diweddar wedi ymestyn gwerthiant i Tsieina, drwy gytundeb dosbarthu mawr gyda Tellyes Scientific. Gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd ac yn yr UD, mae gan y cwmni bellach dros 34 o gyflogeion ac mae wedi gwerthu dros 120 o systemau i ysbytai mawr ledled y byd, gyda gwerthiant yn codi i £1.8 miliwn yn 2014.

Daeth MedaPhor y trydydd cwmni portffolio IP Group i lansio ar farchnad AIM Cyfnewidfa Stoc Llundain yn 2014, gan godi £4.7 miliwn gan fuddsoddwyr sefydliadol ar gyfer ei gostau arnofiant. Ar hyn o bryd mae ganddo gyfalafiad marchnad o £10.1 miliwn. Bydd enillion net o fynd ar yr AIM yn cael eu defnyddio’n bennaf i ehangu’r rhwydwaith gwerthu byd-eang a datblygu llwyfan y ScanTrainer ymhellach mewn marchnadoedd ategol.