Astudiaeth achos

Prifysgol Aberystwyth     Nôl i brifysgolion

Cymru Fyw: Darparu mynediad i ddata Arsylwi’r Ddaear a dulliau monitro o’r radd flaenaf ar gyfer diwydiannau lleol, cenedlaethol a byd-eang

  • Prifysgol Aberystwyth yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn arweinydd byd-eang yn y defnydd integredig o ddata manwl, digidol i arsylwi’r ddaear.
  • Bydd Cymru Fyw yn datblygu maes newydd pwysig o wyddoniaeth ac economi yng Nghymru, er budd Cymru ac i’w allforio i’r byd.
  • Bydd y prosiect yn adeiladu ar allu presennol, yn gweithio gyda sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol perthnasol ac yn atgyfnerthu capasiti ymchwil ac enw da Cymru yn sylweddol ym maes arsylwi’r ddaear a thechnolegau cysylltiedig.

Yn y ddau ddegawd diwethaf, mae mesur y ddaear gan ddefnyddio synwyryddion digidol wedi’u gosod ar longau gofod ac awyrennau wedi bod yn destun chwyldro technolegol sy’n debyg i’r hyn a welwyd mewn bioleg foleciwlaidd, a chyda bron gymaint o botensial i drawsnewid cymdeithas.

Mae Cymru Fyw yn gysyniad unigryw a newydd, y cyntaf o’i fath yn y byd, a’i nod yw dal cyflwr a deinameg tirwedd Cymru, mewn amser bron yn real, yn hanesyddol (ers 1985) ac i’r dyfodol, drwy integreiddio data arsylwi’r ddaear sydd yn lidar, yn radar ac yn optegol aml-raddfa a mesuriadau tir ategol. Drwy’r cysyniad hwn, bydd Prifysgol Aberystwyth yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn flaenllaw yn y defnydd integredig o ddata arsylwi’r ddaear sydd yn ddigidol ac yn fanwl: data sydd â’r potensial i drawsnewid y ffordd rydyn ni’n rheoli ein hamgylchedd a’n cymdeithas.

Bydd Cymru Fyw yn datblygu maes newydd pwysig o wyddoniaeth ac economi yng Nghymru er ein budd ein hunain ac ar gyfer allforio byd-eang.

Bydd Cymru Fyw yn adeiladu ar allu presennol, yn gweithio gyda sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol perthnasol yn y maes, a bydd yn atgyfnerthu capasiti ymchwil ac enw da Cymru yn sylweddol ym maes arsylwi’r ddaear a thechnolegau cysylltiedig. Bydd manteision yn cynnwys:

  • cymorth diffiniol o’r radd flaenaf ar gyfer polisïau’r a mentrau’r llywodraeth;
  • sgiliau a gwybodaeth blaenllaw sy’n ehangu ac yn rhoi mantais gystadleuol i’r sectorau academaidd a masnachol (diwydiannau sy’n seiliedig ar ofod yn enwedig) ac yn denu buddsoddiad i mewn i Gymru (e.e., yn seiliedig ar ddiwydiannau sy’n cael eu cymell gan dechnoleg);
  • dystiolaeth ar gyfer defnydd gwell, cynaliadwy o dirlun Cymru a’i adnoddau dros gyfnodau amser byr i gyfnodau hir; a
  • data, meddalwedd a throsolwg sydd ar gael yn gyhoeddus ac yn rhydd.