Astudiaeth achos

Prifysgol Bangor     Nôl i brifysgolion

M-Sparc: Cwmni Prifysgol Bangor

  • Mae M-SParc yn brosiect a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.
  • Wedi’i sefydlu i ddarparu amrywiaeth o fanteision a buddiannau i fusnesau sy’n seiliedig ar wybodaeth.
  • Bydd yn darparu cyfleoedd swyddi cynaliadwy â chyflogau da.

Am dros gant tri deg o flynyddoedd mae Prifysgol Bangor wedi bod ar flaen y gad o ran addysgu, dysgu a chreu gwybodaeth. Fel prifysgol flaenllaw gydag enw da yn rhyngwladol am addysgu ac ymchwil yn ogystal ag ymrwymiad cryf i les economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru, mae Prifysgol Bangor yn falch o fod wrth wraidd Parc Gwyddoniaeth newydd Menai (M-Sparc).

Mae Prifysgol Bangor yn cydnabod bod gweithio gyda busnes, diwydiant a menter yn hanfodol bwysig. Drwy weithio gyda busnes gallai:

  • Sicrhau perthnasedd byd go iawn ac effaith ei waith ar economi a chymdeithas
  • Rhoi profiad gwaith a chyfleoedd datblygu proffesiynol i’w staff a myfyrwyr sy’n gwella eu rhagolygon cyflogaeth a gwella eu dysgu
  • Yn bwysicaf oll, mae’n helpu ei bartneriaid busnes a diwydiant ddod yn fwy arloesol, datblygu a thyfu.

Sefydlwyd M-SParc i ddarparu amrywiaeth o fanteision a buddiannau i fusnesau sy’n seiliedig ar wybodaeth. Gan weithio mewn partneriaeth gydag amrywiaeth eang o sefydliadau, busnesau a grwpiau cymunedol ac rydym hefyd yn datblygu Canolfan Celfyddydau ac Arloesi a fydd yn dod â thwf a chyfle i’r ardal.

Mae M-Sparc wedi sicrhau y bydd ei arbenigedd, ei gyfleusterau a’i bobl yn chwarae eu rhan er budd y rhanbarth. Mae ei berfformiad academaidd cryf yn eu galluogi i weithio gyda’i fyfyrwyr, yn ogystal ag unigolion, sefydliadau a busnesau lleol i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau.

Mae’n fwy o lawer na chyfle busnes gwych yn unig; mae’n darparu rhywbeth ychwanegol a bydd yn gartref i gwmnïau a all ddarparu swyddi lefel uchel wrth iddynt dyfu. Gall M-SParc ddarparu gofod ar gyfer busnesau o bob maint, o fusnesau newydd i gwmnïau corfforaethol mawr. Mae popeth mae busnes ei angen, o gyfleusterau a gwasanaethau cymorth busnes pwrpasol, i ofod swyddfa hyblyg a labordai, ar gael ar y safle.

Mae M-Sparc yn deall yr angen i greu amgylchedd a fydd yn darparu cyfleoedd am swyddi sy’n talu’n dda yn ogystal â swyddi cynaliadwy. Oherwydd natur y cwmnïau a busnesau ar y safle a’r ffocws ar wyddoniaeth sy’n seiliedig ar wybodaeth, bydd M-SParc yn cynnig swyddi o ansawdd uchel ac ar lefel uchel, fydd yn galluogi ein cleientiaid i fanteisio ar y cyflenwad helaeth o weithwyr tra addysgedig a medrus yn y rhanbarth hwn.

Mae M-SParc yn brosiect a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth gweler http://www.m-sparc.com/