Astudiaeth achos

Prifysgol Bangor     Nôl i brifysgolion

Sefydliad Dyfodol Niwclear: Datblygu gallu o’r radd flaenaf mewn gwyddoniaeth niwclear a pheirianneg ym Mhrifysgol Bangor

  • Gweithio gyda Horizon Nuclear Power Ltd i ddatblygu:
    • gweithio ar y cyd ar waith myfyrwyr a lleoliadau astudio;
    • talent graddedigion ar gyfer y sector niwclear;
    • cydweithio ar gyfer ymchwil a defnyddio cyfleusterau; ac
    • ymgysylltiad addysgol gyda phobl ifanc leol i godi ymwybyddiaeth o bynciau STEM.

Mae Horizon Nuclear Power Ltd, is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Hitachi, ar hyn o bryd yn bwriadu buddsoddi £10 biliwn mewn gorsaf pŵer niwclear newydd, Wylfa Newydd, ar Ynys Môn. Unwaith yn weithredol, bydd y safle yn cyflogi tua 850 o bobl am 60 mlynedd o leiaf. Mae Prifysgol Bangor a Horizon wedi llofnodi Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth ar gyfer gweithio ar y cyd ar waith myfyrwyr a lleoliadau astudio; cydweithio ar gyfer ymchwil a defnyddio cyfleusterau; ac ymgysylltiad addysgol gyda phobl ifanc leol i godi ymwybyddiaeth am bynciau STEM.

Mae Horizon wedi bod yn cefnogi rhoi’r agenda hwn ar waith gyda’r Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Niwclear (NSAN), y Rhaglen Graddedigion Niwclear a Hitachi-GE. Mae Horizon nawr yn rhedeg gweithdai blynyddol ar gyfer myfyrwyr o ddisgyblaethau sy’n amrywio o beirianneg a chemeg i seicoleg a’r gyfraith. Yn ogystal â phwysleisio’r amrywiaeth o ddisgyblaethau sydd eu hangen i ddatblygu a rhedeg cyfleuster niwclear newydd, modern, mae Horizon wedi gweithio gyda myfyrwyr ar y sgiliau cyflogadwyedd ‘meddalach’ a’r cymwyseddau sydd eu hangen i sicrhau rolau graddedig da mewn busnes a diwydiant

Mae grwpiau o staff a myfyrwyr o Fangor hefyd wedi ymgymryd ag achrediad Bar Triphlyg NSAN, cwrs a asesir sy’n darparu’r hyfforddiant sefydlu a’r hyfforddiant diogelwch sydd ei angen i weithio heb oruchwyliaeth ar safleoedd niwclear presennol. Mae myfyrwyr eraill wedi manteisio ar weithio mewn partneriaeth i ymgymryd â chyfleoedd lleoliad ar Raglen Interniaeth Hitachi-GE yn Japan. Mae’r Brifysgol bellach yn cydweithio gyda’r Ganolfan ar gyfer Peirianneg Niwclear yng Ngholeg Imperial Llundain a Hitachi-GE ar ‘Rwydwaith a Chanolfan Ymchwil Adweithydd Dŵr Berwedig’ newydd. Bydd penodiadau ar y cyd, recriwtio arbenigedd academaidd newydd ym Mangor a defnyddio asedau eraill y Brifysgol, fel ei Barc Gwyddoniaeth newydd, M-Sparc, yn gwella’r bartneriaeth. Bydd buddsoddiad pellach yn y maes hwn yn golygu bod ymchwilwyr a myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dod yn ganolog i gefnogi arbenigedd niwclear Cymru a Phrydain.

‘Mae’r cytundeb hwn yn hybu ein hymrwymiad parhaus i gefnogi datblygiad sgiliau a hyfforddiant ar draws Ogledd Cymru, gan greu cyfleoedd gyrfa i bobl ifanc y rhanbarth yn y tymor hir. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Brifysgol wrth symud ymlaen gyda phrosiect Wylfa Newydd, gan ddefnyddio’r cyfleusterau ymchwil a datblygu o’r radd flaenaf a’r arbenigedd y mae wedi’u datblygu dros nifer o flynyddoedd.’ Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol yng Nghymru, Horizon Nuclear Power Ltd.