Astudiaeth achos

Prifysgol Aberystwyth     Nôl i brifysgolion

Senova Ltd a’r Sefydliad Biolegol, Amgylcheddol a Gwyddorau Gwledig

• Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Brifysgol Aberystwyth wedi arwain at ddatblygu amrywiadau gwell a newydd o geirch a allai leihau clefyd y galon.
• Mae gan Sefydliad Amgylcheddol Biolegol a Gwyddorau Gwledig y Brifysgol gynghrair strategol â Senova Ltd.
• Mae cynghrair yn cynhyrchu cyfraniad ariannol sylweddol i’r farchnad geirch ac yn cefnogi tua 800 o swyddi yn y DU.
Mae ymchwil a gynhaliwyd gan y Sefydliad Biolegol, Amgylcheddol a Gwyddorau Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi arwain at ddatblygu amrywiadau newydd a gwell o geirch a allai leihau clefyd y galon ac sydd wedi cynhyrchu manteision ar gyfer economi’r DU.

Mae’r amrywiadau ceirch hyn yn cynnwys lefelau uchel o beta-glucan, sy’n cynnig manteision iechyd gwell. Mae cynghrair strategol IBERS gyda Senova Ltd, chwaraewr allweddol yn y diwydiant ydau, hadau olew a chorbys, yn ceisio newidiadau radical i amrywiadau ceirch cyfredol drwy fridio ac ymchwil sydd wedi’i anelu at adnoddau ail-gyfuno genetig gwerthfawr newydd. Mae ansawdd melino’r amrywiadau ceirch hyn yn cael ei brofi mewn cydweithrediad â Chymdeithas Melinwyr Haidd a Cheirch Prydain, sy’n cynrychioli’r prif gwmnïau melino ceirch yn y DU.

Mae’r amrywiadau a ddatblygwyd gan y rhaglen bridio ceirch IBERS yn ceisio cynnwys lefelau uwch o feta glwcan ac amrywiadau ceirch eraill ac felly cynnig manteision iechyd gwell i gymdeithas gan fod 65% o’r holl geirch a ddefnyddir yn y DU a ddatblygwyd yn IBERS. Mae’r ymchwil hefyd wedi arwain at ddatblygu bwyd anifeiliaid maethlon, gan arwain at gynhyrchiant gwell i ffermwyr.

Mae gwaith IBERS ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi derbyn cydnabyddiaeth frenhinol ac wedi derbyn Gwobr Pen-blwydd y Frenhines ar gyfer Addysg Uwch ac Addysg Bellach ar gyfer bridio planhigion cyhoeddus yn 2009. Mae gan IBERS nawr nifer sylweddol o amrywiadau ceirch masnachol cofrestredig o dan Hawliau Bridwyr Planhigion y DU a Hawliau Amrywiadau Planhigion Cymunedol ac ar gael ar gyfer marchnata gan Senova. Drwy weithgareddau marchnata Senova, mae cyfraniad IBERS at y farchnad geirch yn cynhyrchu tua £123 miliwn bob blwyddyn. Yn ogystal â hyn, mae ei amrywiadau ceirch yn cynhyrchu £19 miliwn mewn gwerth crynswth yn ychwanegol ar gyfer economi ac yn cefnogi tua 800 o swyddi yng nghadwyn gyflenwi’r DU (ffigurau 2014).