Astudiaeth achos

Prifysgol Abertawe     Nôl i brifysgolion

Prifysgol Abertawe – Creu Diwydiant Dur yn y 21ain Ganrif

 • Sefydlwyd Prifysgol Abertawe gan y diwydiant ar gyfer y diwydiant yn 1920 ac mae wedi gweithio mewn partneriaeth â’r diwydiant dur i ddatblygu’r ganolfan ranbarthol gyntaf ar gyfer rhagoriaeth mewn arloesedd dur.
 • Mae’r Ganolfan wedi denu dros £100 miliwn o arian ac mae ganddo gyfleusterau arloesol helaeth.
 • Mewn partneriaeth gyda’r diwydiant, Cynghorau Ymchwil y DU, Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.
  Wedi ymgysylltu â dros 150,000 o bobl.

Sefydlwyd Prifysgol Abertawe gan y diwydiant ar gyfer y diwydiant yn 1920 ac mae wedi gweithio mewn partneriaeth â’r diwydiant dur i ddatblygu’r ganolfan ranbarthol gyntaf ar gyfer rhagoriaeth mewn arloesedd dur gan greu clwstwr ymchwil technoleg uchel sy’n cysylltu’r gadwyn gyflenwi leol mewn prosiectau ymchwil newydd, cyfleoedd masnachol, prosiectau a ariennir, hyfforddiant a chydweithio a chydweithredu pellach.

Mae’r Ganolfan Gwybodaeth ac Arloesi SPECIFIC yn ganolfan ymchwil caenu swyddogaethol sy’n gweithio gyda’r diwydiant dur a’r gadwyn gyflenwi i ddatblygu technolegau newydd a storio ynni fel y gall adeiladau ddod yn orsafoedd pŵer. Bydd y prosiect hwn yn creu faint arbrofi ar gyfer Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer fel rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Bydd sefydlu Canolfan Adeiladu Dur, fydd yn cael ei alw’n Ganolfan Arloesedd Dur Cenedlaethol ac a fydd yn cael ei ragflaenu gan y Sefydliad Dur a Metelau, yn adeiladu ar ganolfannau rhagoriaeth rhanbarthol a’r galluoedd diwydiannol yng Ngweithfeydd Dur Tata Port Talbot, i fynd i’r afael â heriau presennol a heriau’r dyfodol o ran cynnal capasiti gwneud dur yn y rhanbarth a’r DU. Mae’r prosiect yn darparu llif o ymchwilwyr talentog sy’n ymwneud â phrosiectau cydweithredol ar gyfer y diwydiant dur a metalau.

Mae nifer o effeithiau ychwanegol wedi cael eu cyflawni yn y Coleg Peirianneg, gan wella sgiliau, hyfforddiant doethurol a hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Mae hyn yn cynnwys dylanwad £8.6 miliwn o arian gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar gyfer prosiect dysgu yn seiliedig ar waith dan y teitl METaL sy’n darparu modiwlau sgiliau proffesiynol ar gyfer staff y gweithlu yn y sectorau gweithgynhyrchu a chaenu yng Nghymru.

Mae ymchwilwyr yn y Coleg wedi cymryd rhan mewn nifer o fentrau cymunedol drwy ‘Defnyddiau: Byw!’; rhaglen allgymorth dan arweiniad Prifysgol Abertawe sy’n ymgysylltu gyda dros 150,000 o bobl mewn digwyddiadau fel Gŵyl Wyddoniaeth Prydain a gynhaliwyd yn Abertawe ym mis Medi 2016.

Asedau’r Brifysgol:

 • Y Sefydliad Dur a Metelau (SaMI) – sefydlwyd yn dilyn derbyn offer fel rhodd gan Tata Steel UK a £2 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru. Cymorth ychwanegol o £3 miliwn ar gyfer offer newydd o’r radd flaenaf gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac yn ddiweddar dyfarnwyd £7 miliwn gan EPSRC i alluogi Partneriaeth Ffyniant gyda Tata Steel a Phrifysgol Warwick.
 • Y Ganolfan Arloesedd Dur Genedlaethol (NSIC) – yn dilyn ac yn adeiladu ar SaMI. £20 miliwn ar gyfer canolfan gwyddoniaeth dur wedi’i dderbyn drwy Fargen Ddinesig Bae Abertawe.
 • Sefydliad Deunyddiau Strwythurol – £30 miliwn EPSRC Innovate i brofi Deunyddiau gwres uchel a Thyrbinau Nwy.
 • Uwch Ddelweddu Deunyddiau – Ystafell microsgopeg £14.4 miliwn sy’n galluogi dadansoddi a chanfod nodweddion manwl deunyddiau.
 • M2A Academi Gweithgynhyrchu a Deunyddiau – rhaglen hyfforddiant doethurol a noddir gan y diwydiant ar gyfer 24 o fyfyrwyr y flwyddyn – £14 miliwn wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.
 • SPECIFIC IKC – Adeilad Llywodraeth Cymru a’r Diwydiant EPSRC fel Gorsaf Bŵer