Astudiaeth achos

Prifysgol Metropolitan Caerdydd     Nôl i brifysgolion

Partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth o’r radd flaenaf yn ennill Gwobrau Partneriaeth Addysg a Busnes Insider

  • Trosglwyddo Gwybodaeth Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cael gradd ‘A’ gan Innovate UK.
  • Gwobrau Partneriaethau Addysg a Busnes Insider Media Ltd 2017 yn cydnabod Prifysgol Metropolitan Caerdydd fel partner rhagorol.

Cyhoeddwyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd fel enillydd y categori Partneriaeth yng Ngwobrau Partneriaethau Addysg a Busnes Insider Media Ltd 2017 oedd yn dathlu’r enghreifftiau gorau o weithio rhwng busnes ac addysg yng Nghymru.

Cyflwynwyd y Wobr i gydnabod Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) dwy flynedd lwyddiannus Met Caerdydd Window Cleaning Warehouse (WCW), gweithgynhyrchwr systemau glanhau ffenestri proffesiynol o Fro Morgannwg. Cafodd y KTP hwn ganmoliaeth uchel gan Innovate UK, gan dderbyn gradd A.

Fe wnaeth y bartneriaeth manteisio i’r eithaf ar flynyddoedd o wybodaeth yn y cwmni ac arbenigedd academyddion Prifysgol Caerdydd i ddatblygu, perffeithio, a phrofi proses glanhau arloesol priodol heb ddŵr ar gyfer arwyneb allanol awyrennau.

Cyflawnodd y KTP y nod o ymgorffori galluoedd ymchwil a datblygu yn WCW, gan alluogi’r cwmni i gynnig gwasanaethau newydd a manteisio ar farchnadoedd newydd. Arweiniodd y KTP at gynnyrch a ardystiwyd gan Boeing i WCW ei werthu i gwmnïau awyrennau.

Dywedodd Mr Stephen Fox o WCW: ‘Fe wnaethom nodi angen y farchnad am wasanaethau glanhau awyrennau arloesol, a datrysiad posibl – fodd bynnag byddai datblygu’r datrysiad hwn yn cynnwys cael mynediad i awyrennau ar gyfer profion defnyddwyr parhaus – sydd yn amlwg yn gyfyngedig.

‘Drwy’r KTP, roeddem yn gallu defnyddio cyfleuster o’r enw’r Labordy Profiad Canfyddiadol (PEL) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae PEL yn gyfleuster realiti cymysg sy’n galluogi efelychu cyd-destunau profi cynnyrch yn realistig iawn o fewn oriau. Fe wnaethom ddefnyddio PEL fel sbardun profi defnyddwyr ymarferol, cyflym a chost isel. Fe wnaethom weithio’n agos gyda’r tîm prosiect ym Met Caerdydd drwy gydol cyfnod y prosiect a chredwn ei fod wedi bod yn brofiad buddiol iawn i bawb dan sylw.’

Dywedodd Matthew Taylor, Cyfarwyddwr Arloesi ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd: ‘Mae ein partneriaeth gyda Window Cleaning Warehouse yn enghraifft ardderchog o sut y gellir defnyddio’r arbenigedd sydd ym Met Caerdydd yn uniongyrchol i ddylanwadu ar dwf busnes. Roeddem yn gallu defnyddio datrysiadau a ysgogwyd gan ymchwil mewn amgylchedd byd go iawn i gyflawni buddion ariannol pendant i’r cwmni. Rydym yn falch iawn bod y bartneriaeth hon wedi’i chydnabod fel model o arfer gorau yng Ngwobrau Partneriaeth Addysg a Busnes Insider.’