Astudiaeth achos

University of Wales Trinity Saint David     Nôl i brifysgolion

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn mynd i bartneriaeth gyda TWI Ltd i ddatblygu Canolfan Technoleg TWI Cymru

  • Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ganolfan byd-eang ar gyfer addysgu, dysgu a datblygu ym maes Profi nad yw’n Ddinistriol (NDT).
  • Sefydlu Canolfan Dilysu NDT yng Nghanolfan Technoleg TWI Cymru.
  • Yn cynnig yr unig gymhwyster Meistr Ôl-raddedig a addysgir mewn NDT yn Ewrop.

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD) yn ganolfan byd-eang ar gyfer addysgu, dysgu a datblygu academaidd ym maes Profi nad yw’n Ddinistriol (NDT). Ystyrir NDT hanfodol ar gyfer diogelwch awyrennau, gosodiadau olew ar y môr, piblinellau nwy, rheilffyrdd, gwaith cemegol, gorsafoedd pŵer, strwythurau peirianneg sifil ac amrywiaeth eang o gynhyrchion diwydiannol. Wrth i dechnoleg ddatblygu, mae rhaglenni’n ymddangos mewn meddygaeth a phrofi ar-lein ac all-lein ar gyfer rheoli ansawdd yn y diwydiant gweithgynhyrchu, gan gynnwys yn y sectorau modurol ac electroneg.

Gyda’r defnydd cynyddol o ddeunyddiau cyfansawdd a’r potensial ar gyfer defnyddio ddeunyddiau ‘clyfar’ wedi’i wreiddio mewn strwythurau, mae gan lywodraeth y DU ddiddordeb cryf mewn hybu datblygiad technoleg NDT addas er mwyn sicrhau diogelwch ac ansawdd cynnyrch sy’n cael eu hadeiladu o ddeunyddiau o’r fath.

Roedd UWTSD yn bartner allweddol, gyda TWI Ltd, wrth sefydlu Canolfan Dilysu NDT yng Nghanolfan Technoleg TWI Cymru, sydd wedi’i lleoli ym Mhort Talbot, De Cymru. Dyma’r tro cyntaf i brosiect arwyddol yr Adran Masnach a Diwydiant o’r natur hwn gael ei sefydlu yng Nghymru, ac o ganlyniad mae’r prosiect yn un amlwg, gyda chefnogaeth gref gan Lywodraeth Cymru ac amrywiaeth o gleientiaid rhyngwladol. Mae’r galw am NDT yn amlwg yn dilyn sefydlu prosiect cydweithredol mawr rhwng Rolls Royce, Bombardier, GNK Aerospace, Airbus a TWI Ltd, lle’r oedd UWTSD yn bartner academaidd arweiniol ynddo.

Mae Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg y Brifysgol wedi creu nifer o ysgoloriaethau PhD gyda Chanolfan Technoleg TWI Cymru, ynghyd â phartneriaid diwydiannol pwysig eraill, gan gynnwys Oceaneering SIS a Eddyfi Ltd. Mae UWTSD wedi penodi Athro pwrpasol i NDT Cymhwysol ynghyd â nifer o Ymchwilwyr Cyswllt mewn NDT yn y Brifysgol. I ategu ei waith Ymchwil a Datblygu cydnabyddedig ac uchel ei barch, mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig yr unig gymhwyster ôl-raddedig NDT yn Ewrop. Mae’r rhaglen MSc gwerthfawr iawn yn cefnogi’r galw byd-eang am beirianwyr cymwysedig sy’n gallu gweithredu ar lefel uwch reoli, gan ddelio gydag amrywiaeth o beirianwyr graddedig ac ôl-raddedig.

Hefyd, penodwyd yr Athro Ian Cooper, prif arweinydd prosiect prif yn TWI, fe Athro Ymarfer yn UWTSD lle mae’n cyfrannu at y portffolio academaidd yn rheolaidd gan gynnwys rhoi darlith ddiweddar ar ‘Gywirdeb a Diogelwch strwythurau rhwymedig a dyfeisiedig wedi’u weldio’. Fe wnaeth yr Athro Cooper amlygu manteision cydweithio Diwydiannol gyda phrifysgol ac arddangos rhywfaint o waith ymchwil arloesol sydd wedi elwa ar gydweithio agos gyda’r grŵp Profi Nad yw’n Ddinistriol (NDT) yn UWTDS dan arweiniol yr Athro Peter Charlton.

Dywedodd yr Athro Charlton: ‘Mae Profion Nad ydynt yn Ddinistriol yn ddiwydiant strategol pwysig yng Nghymru. Gyda chymorth ein partneriaid diwydiannol ac yn arbennig y cydweithio parhaus gyda’r Athro Ian Cooper a Chanolfan Technoleg TWI Cymru, mae’r Brifysgol yn prysur ddod yn arweinydd byd-eang mewn ymchwil NDT cymhwysol.’

Dywedodd yr Athro Cooper: ‘Mae TWI Cymru wedi datblygu enw da am ddatblygu atebion NDT sydd ar flaen y gad o ran herio rhaglenni ar draws nifer o ddiwydiannau. Yr hyn sy’n ein gwneud yn gryfach mewn marchnad mor heriol yw’r gallu i ddefnyddio sgiliau a gwybodaeth ein partneriaid academaidd, ac yn enwedig, y cydweithio agos sydd gennym gyda grŵp NDT yr Athro Charlton.’