Astudiaeth achos

University of Wales Trinity Saint David     Nôl i brifysgolion

Canolfan ymchwil Prifysgol yn creu coes newydd ar gyfer ci achub

  • Coes unigryw yn cael ei hargraffu i gi achub gan Ganolfan Ymchwil y Brifysgol
  • Mae CBM wedi dylunio’r prosthesis ac wedi defnyddio argraffydd 3D i greu’r goes newydd.
  • Fe wnaeth y tîm weithio gyda pherchennog y ci a llawfeddyg orthopedig ymgynghorol ar y dyluniad.

Ganed y ci achub Duke, retriever Gwyddelig, gyda nam yn ei goes flaen dde ac roedd yn wynebu cael ei thorri i ffwrdd. Ond diolch i CBM mae bellach yn rhedeg o gwmpas ar ôl i CBM argraffu prosthesis pwrpasol iddo, yn debyg i’r llafnau a ddefnyddir gan Baralympwyr.

Mae Canolfan Cymru ar gyfer Gweithgynhyrchu Swp Uwch (CBM) yn ganolfan ymchwil a sefydlwyd gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sy’n arbenigo mewn technolegau gweithgynhyrchu uwch a’u defnydd gwreiddiol i weithgynhyrchu a sectorau eraill yn yr economi.

Pan ganfuwyd Duke wedi’i adael yn Iwerddon yn 2016, roedd ei bawen wedi ei cham-ffurfio ac ni allai gerdded ar bedair coes. Aethpwyd ag ef i’r lloc a’i ail-gartrefu. Ar ôl ymgyrch codi arian enfawr mae Duke wedi derbyn coes brosthetig arloesol gan CBM, wedi iddo osgoi cael torri ei goes i ffwrdd.

Dywedodd ei berchennog newydd fod Duke, sydd bellach yn dair, yn falch iawn o’i ‘goes wych’ newydd oedd yn golygu ei fod bellach yn cerdded ar ei bedair pawen am y tro cyntaf. Fe wnaeth y goes tri dimensiwn gymryd blwyddyn i’w gwneud, ac ychydig fisoedd yn ddiweddarach mae Duke yn cael cymaint o ddefnydd ohoni fel bod rhaid ei hadnewyddu.

Argraffwyd y goes yn gyfan gwbl o beiriant ac eithrio troed rwber, rhywfaint o Velcro ac ewyn ar y pen i’w wneud yn fwy cyfforddus i Duke.

Dywedodd llefarydd ar ran y Brifysgol fod creu coes Duke wedi bod yn her gwirioneddo i’r tîm, a wnaeth weithio gyda’i berchennog newydd a llawfeddyg orthopedig ymgynghorol ar y dyluniad.  Roedd rhaid i’r tîm asesu Duke ac ystyriaeth pethau fel pa mor drwchus oedd y blew gan fod angen ystyried y manylion lleiaf un.