Astudiaeth achos

Cross University Collaborations     Nôl i brifysgolion

Waitrose i ddefnyddio glaswellt o Gymru ar gyfer deunydd pecynnu bwyd

  • Prosiect dan arweiniad Prifysgol Bangor a Phrifysgol Aberystwyth wedi’i lywio gan bartneriaid diwydiannol.
  • Cymorth o £600,000 gan raglen Arbenigedd Academaidd ar gyfer Busnes Llywodraeth Cymru.
  • Cydweithio gyda chwe phartner diwydiannol (gan gynnwys Waitrose) sy’n cynrychioli’r holl ddolenni yn y gadwyn gyflenwi – o amaethu biomas a chynaeafu i brosesu a defnydd masnachol yn y pen draw.

Arweinir y prosiect Cynhyrchion Cynaliadwy wedi’u gwneud o Rygwellt gan Ganolfan BioGyfansoddion Prifysgol Bangor a’r Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn cael ei lywio gan bartneriaid diwydiant gan gynnwys Waitrose.

Cymorth ariannol o bron i £600,000 gan raglen Arbenigedd Academaidd ar gyfer Busnes Llywodraeth Cymru, fydd yn gweld proses bioburo yn cael ei defnyddio i ynysu ac echdynnu siwgrau a chydrannau eraill o rygwellt a’u tro’n gynhyrchion carbon isel. Yn ôl y ddwy brifysgol, bydd y rhain yn cynnwys biodanwyddau, cemegion llwyfan a chynhyrchion pecynnu wedi’u mowldio â mwydion ar gyfer defnyddiau fel pecynnau bwyd.

Bydd y prosiect yn cydweithio gyda chwe phartner diwydiannol yn cynrychioli’r holl ddolenni mewn cadwyni gyflenwi bach a chanolig – o amaethu biomas a chynaeafu i broses a defnydd masnachol yn y pen draw – a bydd yn arddangos cynhyrchiad y deunyddiau hyn ar raddfa beilot. Er mwyn llywio’r broses, bydd Waitrose yn ymchwilio i ymgysylltiad cyhoeddus yn y bioeconomi a mabwysiadu cynhyrchion gwyrdd.

Dywedodd Quentin Clarke, pennaeth cynaliadwyedd yn Waitrose: ‘Mae Waitrose yn gweithio’n galed i ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy, wedi’u hailgylchu ar gyfer ei ddeunyddiau pecynnu, felly mae synergedd naturiol rhwng y prosiect hwn a dull o ‘Gamu’n Ysgafn’ sy’n lleihau ei ôl-troed amgylcheddol. Mae symud i ddeunyddiau pecynnu ffeibr, hawdd i’w hailgylchu ar gyfer bwydydd, lle gall hyn ddangos budd amgylcheddol cadarnhaol, yn rhywbeth rydyn ni’n awyddus i’w ddatblygu ac elfen allweddol ar y prosiect hwn fydd ymgysylltu gyda’r cyhoedd o gyfnod cynnal er mwyn sicrhau ein bod yn darparu datrysiadau sy’n diwallu eu hanghenion.’