Astudiaeth achos

Prifysgol Aberystwyth     Nôl i brifysgolion

Gweithio mewn partneriaeth ag Asiantaeth Gofod y DU a’r Satellite Applications Catapult

  • Gweithio mewn partneriaeth ag Asiantaeth Gofod y DU a’r Satellite Applications Catapult i nodi anghenion busnes y sector gofod ar draws Cymru a’r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer cydweithredu.
  • Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth a ariennir ar y cyd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Aberystwyth i gefnogi datblygiad y sector Gofod yng Nghymru.
  • Nod partneriaethau yw gwella sgiliau busnesau i sicrhau swyddi a thwf yn y sector hwn yng Nghymru.

O 2015 i 2017 mae Prifysgol Aberystwyth wedi gweithio mewn partneriaeth ag Asiantaeth Gofod y DU a’r Satellite Applications Catapult i nodi anghenion busnes y sector gofod ar draws Cymru a’r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer cydweithredu.

Mae’r Satellite Applications Catapult yn gwmni technoleg ac arloesi annibynnol, wedi’i sefydlu gan Innovate UK i feithrin twf ar draws yr economi drwy elwa ar y gofod. Fe wnaeth y Satellite Applications Catapult sefydlu’r rhaglen cyfnewid gwybodaeth i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o’r sylfaen ymchwil gwyddonol yn y DU sy’n berthnasol i’r sector Gofod. Ynghyd â Phrifysgol Aberystwyth ac Asiantaeth Ofod y DU, mae’r Satellite Applications Catapult wedi ariannu Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth wedi’i leoli ym Mhrifysgol Aberystwyth. Nod y gymrodoriaeth hon yw cefnogi datblygu’r sector Gofod yng Nghymru drwy nodi anghenion a’r cyfleoedd sydd ar gael, gyda phwyslais penodol ar nodi a chefnogi datblygiad y sector Rhaglenni Lloeren Derbyn Masnachol yng Nghymru.

Mae’r Brifysgol wedi cynnal digwyddiadau yng Ngogledd, De a Chanolbarth Cymru yn 2016 a 2017. Cafodd cwmnïau sydd eisoes yn defnyddio rhaglenni lloeren a’r rhai sy’n dymuno ehangu eu galluoedd i gynnwys rhaglenni lloeren yn y dyfodol eu hannog i gydweithio o dan y fenter. Mewn llai na blwyddyn, mae 46 o gwmnïau a sefydliadau sy’n ymwneud â’r rhaglen wedi creu gwefr o gyffro ynghylch y defnydd o dechnoleg a data gofod, a rhoi diben newydd iddynt. O’r digwyddiadau hyn, gwnaed nifer o gysylltiadau rhwng cwmnïau, llunwyr polisi a’r byd academaidd.

Drwy’r prosiect hwn, mae Prifysgol Aberystwyth wedi estyn allan ar draws sector gofod y DU drwy gydweithrediadau rhyngddisgyblaethol. Mae wedi cynnwys myfyrwyr ac academyddion o Adrannau Daearyddiaeth, Ffiseg a Chyfrifiadureg yn ogystal â Sefydliad y Gwyddorau Biolegol ac Amgylcheddol yn rhyngweithio. O ganlyniad i’r rhyngweithio hwn, mae prosiectau ymchwil cydweithredol a phartneriaethau yn cael eu datblygu ar hyn o bryd gyda’r nod o wella sgiliau’r busnesau dan sylw ac mae gan lunwyr polisi ddealltwriaeth well o’r sector gyda’r cyfan yn gwella galluoedd ar gyfer datblygu busnes yn y dyfodol, swyddi a thwf yn y sector hwn yng Nghymru.

Er mwyn cyflawni’r nod hwn, bydd y prosiect yn cysylltu arbenigedd academaidd o’r Ganolfan ar gyfer Monitro Gofod a’r Ddaear Aberystwyth gyda busnesau o Gymru. Byddant yn parhau i gynnal digwyddiadau ledled Cymru i annog cydweithio a chefnogi twf busnes mewn gweithgareddau derbyn. Dyluniwyd y digwyddiadau hyn ar gyfer cwmnïau sydd eisoes yn defnyddio rhaglenni lloeren a’r rhai sy’n dymuno ehangu eu galluoedd i gynnwys rhaglenni lloeren yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth gweler https://www.aber.ac.uk/en/rbi/business/services/initiatives/kexfell.