Astudiaeth achos

Wrexham Glyndŵr University     Nôl i brifysgolion

Ymchwilwyr blaenllaw ym Mhrifysgol Glyndŵr yn derbyn dau lwyddiant mewn dwy wobr am eu gwaith ar ddau brosiect telesgop mawr

  • Ymchwilwyr blaenllaw ym Mhrifysgol Glyndŵr yn derbyn dau lwyddiant mewn dwy wobr am waith ar ddau brosiect telesgop mawr
  • Drwy gydweithio mae Glyndŵr wedi datblygu technoleg ar gyfer saernïo segmentau adlewyrchu cost isel ar gyfer Casgliad Telesgopau Cherenkov.
  • Fe wnaeth Arloesiadau Glyndŵr argraff ar y panel beirniadu gyda’i delesgop cydraniad uchel, ysgafn ar gyfer rhaglenni tynnu lluniau o’r ddaear.

Ymchwilwyr blaenllaw yng Nghanolfan Technoleg OpTIC Prifysgol Glyndŵr, Llanelwy yn derbyn dau lwyddiant mewn dwy wobr am eu gwaith ar ddau brosiect telesgop mawr. Derbyniodd tîm Glyndŵr Innovations Ltd y wobr Ymchwil a Datblygu a’r Wobr Cynnyrch Newydd yng Ngwobrau Partneriaeth Addysg a Busnes Insider 2017.

Mae Precision Optical Systems Group dan Arloesiadau Glyndŵr sydd wedi’u lleoli ar y safle yn Llanelwy wedi bod yn cydweithio gyda Phrifysgolion Lerpwl a Durham i ddatblygu technoleg newydd ar gyfer llunio segmentau adlewyrchu cost isel ar gyfer Casgliad Telesgopau Cherenkov (CTA). Gyda mwy na 100 o delesgopau wedi’u lleoli yn hemisfferau’r Gogledd a’r De, CTA fydd arsyllfa ynni uchel pelydr gamma mwyaf a mwyaf sensitif y byd unwaith y bydd wedi’i gwblhau. Fe wnaeth ymglymiad Arloesiadau Glyndŵr Cyf yn y prosiect CTA sicrhau gwobr ymchwil a datblygu ar gyfer y grŵp.

Mae Canolfan Technoeg OpTIC yn ganolfan ar gyfer busnesau technoleg lefel uchel ac arloesedd gwyddonol, sy’n cynnwys gwasanaethau dylunio, gweithgynhyrchu, profi a gosod Opto-fecanyddol ac Optegol, sy’n gweithio i gefnogi unedau deori busnesau helaeth a chyfleusterau cynadledda.

Yn ogystal â’r wobr hon fe dderbyniodd y tîm hefyd y Wobr Cynnyrch Newydd, fe wnaeth Arloesiadau Glyndŵr argraff ar y panel beirniadu gyda’i delesgop cydraniad uchel, ysgafn ar gyfer rhaglenni tynnu lluniau o’r ddaear.

Mae ‘Gwyliwr’, sef enw’r cynnyrch telesgop terfynol, wedi’i ddylunio i gael ei osod ar blatfform HAPS (High Altitued Pseudo Satellite) i ddarparu delweddau cydraniad uchel o uchderau uchel. Datblygwyd y system fel rhan o’r prosiect a ariennir gan y Ganolfan Menter Amddiffyn (CDE). Mae CDE yn grŵp o fewn DSTL.

Dywedodd Caroline Gray, Cyfarwyddwr y Ganolfan OpTIC: ‘Mae ennill nid yn unig yn un ond dwy wobr yn gyflawniad aruthrol ar gyfer Tîm Precision Optical Systems ac i Arloesiadau Glyndŵr. Mae’r gwobrau yn ganlyniad i swm aruthrol o waith caled gan bawb sy’n gysylltiedig â’r prosiectau a’r Ganolfan OpTIC. Mae OpTIC yn mynd o nerth i nerth, gan ddod yn gymuned busnes bywiog ac ennill cydnabyddiaeth am y gwaith rhagorol sy’n mynd ymlaen yma.’

Dan arweiniad cylchgrawn Wales Business Insider, mae Gwobrau Partneriaethau Addysg a Busnes Insider 2017 yn seremoni gwobrwyo unigryw i ddathlu gwaith cydweithredol rhwng prifysgolion, colegau a chwmnïau yng Nghymru.