Newyddion

Ymateb Prifysgolion Cymru i ganlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020

Mewn ymateb i ganlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr heddiw, meddai Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru:

“Rydym yn falch o weld canlyniadau’r ACF heddiw sy’n parhau i ddangos cyfraddau boddhad uchel ar gyfer prifysgolion Cymru.

“Yn hanesyddol, mae prifysgolion yng Nghymru wedi darparu profiad myfyrwyr cryf, ac mae canlyniadau heddiw yn dangos bod hyn yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i’n sefydliadau, gyda phrifysgolion Cymru yn arwain y DU mewn nifer o feysydd, gan gynnwys cyfleoedd dysgu, cymorth academaidd, a llais myfyrwyr.

“Mae’r canlyniadau hyn yn dyst i waith caled prifysgolion Cymru mewn cyfnod arbennig o heriol, a’r ymrwymiad y maen nhw wedi’i ddangos i oresgyn yr heriau hyn a rhoi cymorth i fyfyrwyr ffynnu yng nghanol pandemig.

“Mewn amgylchiadau anodd, mae myfyrwyr wedi dangos eu bod yn wydn, yn ymroddedig ac yn gallu addasu, a gall y rhai sy’n cychwyn neu’n dychwelyd i’r brifysgol yr hydref hwn fod yn hyderus y bydd prifysgolion Cymru yn parhau i ddarparu cyrsiau gwerth chweil o ansawdd uchel, gyda phrofiad myfyrwyr ymysg y gorau, i’w helpu i gyflawni eu potensial. ”

 

Nodiadau

 • Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn mesur boddhad myfyrwyr, a gofynnir am farn myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf ynghylch nifer o faterion – yn amrywio o lais myfyrwyr i amserlennu. Gellir dod o hyd i’r data llawn yma.
 • Eleni yng Nghymru, aeth dros 15,000 o fyfyrwyr ati i gymryd rhan yn yr arolwg.
 • Llwyddodd Cymru i gael y sgôr uchaf neu gydradd uchaf mewn mwy o gategorïau nag unrhyw ran arall o’r DU, gan ddod yn gyntaf neu’n gydradd gyntaf yn y meysydd canlynol:
  • Cyfleoedd dysgu
  • Asesu ac adborth
  • Cymorth academaidd
  • Y gymuned ddysgu
  • Llais myfyrwyr
  • Undebau myfyrwyr