Newyddion

Ymateb Prifysgolion Cymru i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ar gymorth i brifysgolion a myfyrwyr

Mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ar gymorth i brifysgolion a myfyrwyr, meddai Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru:

“Mae prifysgolion yng Nghymru’n chwarae rhan bwysig i bobl a lleoedd ledled Cymru, gan ddod â buddion economaidd a chymdeithasol i’r wlad gyfan. O’r herwydd, bydd ein prifysgolion yn hanfodol bwysig i adferiad ein gwlad o’r argyfwng hwn. Os na chaiff y sector ei gynnal yng Nghymru, bydd effaith i’w gweld ar gymunedau, busnesau a’r economi sylfaenol.

“Mae angen am gymorth ariannol, a hynny ar frys, i fynd i’r afael â’r effaith ddifrifol y bydd COVID-19 yn ei chael ar addysg uwch. Byddwn yn ceisio eglurder ynghylch yr hyn y mae cyhoeddiad a wnaed heddiw gan Lywodraeth y DU yn ei olygu i brifysgolion yng Nghymru. Fodd bynnag, rhaid i’r cyhoeddiad hwn fod yn gam cyntaf. Dylai llywodraeth y DU, a’r rhai datganoledig, weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â’r heriau y mae prifysgolion yn eu hwynebu, yn ogystal ag anghenion y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, ledled y DU.”