Newyddion

Ymateb Prifysgolion Cymru i lythyr Llywodraeth Cymru at Lywodraeth y DU ar reoli niferoedd myfyrwyr

Ddydd Gwener 29 Mai, Ysgrifennodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, at y Gweinidog Gwladol dros Brifysgolion gan fynegi ‘pryder dwys’ ynghylch cynlluniau i gyhoeddi bwriad llywodraeth y DU i reoli niferoedd myfyrwyr dros dro mewn ymateb i bandemig COVID-19.

Mewn ymateb i’r llythyr, dywedodd llefarydd ar ran Prifysgolion Cymru:

“Rydym yn bryderus iawn am y cyhoeddiad yr ydym yn cael a ddeall y bydd Llywodraeth y DU yn ei wneud ar 1 Mehefin ar reoli niferoedd myfyrwyr. Hyd y gwelwn ni, bydd hyn yn golygu bod yr Adran Addysg yn Lloegr i bob pwrpas yn gosod rheolaeth ar sefydliadau Cymru, yn hytrach na gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i ddatrysiad.

“Ar hyn o bryd mae CCAUC yn ymgynghori â’r sector yng Nghymru ar drefn ar gyfer derbyniadau yng Nghymru er mwyn cynnal sefydlogrwydd, yn unol â’r ymagwedd pedair gwlad a gynigiwyd.

“Y brif flaenoriaeth, mewn cyfnod o ansicrwydd fel hwn, yw bod y myfyrwyr hynny sydd am gael mynediad i addysg uwch yr hydref hwn yn gallu gwneud hynny.”