Newyddion

Datganiad ar yr ymrwymiad Cyflog Byw

Dywedodd Cadeirydd Prifysgolion Cymru, yr Athro Colin Riordan: “Erbyn diwedd mis Gorffennaf 2017 bydd pob prifysgol yng Nghymru wedi llofnodi Cod Llywodraeth Cymru ar ‘Gyflogaeth Foesegol Mewn Cadwyni Cyflenwi’.

“Mae aelodau Prifysgolion Cymru’n ymrwymo i dalu cyflog byw y Living Foundation i’w holl staff addysg uwch a gyflogir yn uniongyrchol erbyn 2018/19, a dechrau y broses o weithredu’r cyflog byw ar draws eu staff addysg uwch ar gontractau allanol o 2018/19*.”

* Yn y DU ar yr adeg mae contractau yn cael ei hadnewyddu a lle nad yw’n cael ei wahardd yn nhermau grant neu arian/contractau