Newyddion

Syniadau am Oes: Prifysgol Aberystwyth

I ddathlu Wythnos Prifysgolion, a rhywfaint o’r gwaith ymchwil arloesol a wneir ym mhrifysgolion Cymru, mae Addysg Uwch Cymru am gynnwys astudiaeth achos o bob un o’n prifysgolion yn ystod yr wythnos nesaf, er mwyn tynnu sylw at yr effaith y maent yn cael drwy greu Syniadau am Oes.

Daw’r cyntaf yn y gyfres o Brifysgol Aberystwyth.

Datblygu amrywiad glaswellt newydd ‘AberWolf’

Mae gan Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth enw rhyngwladol am ragoriaeth mewn bridio planhigion, ac nid yw glaswellt newydd ‘AberWolf’ yn eithriad. Mae’r Glaswellt Siwgr Uchel yn un o sawl arf ymchwil sydd ganddynt i helpu i fynd i’r afael â heriau byd-eang newid hinsawdd, diogelwch bwyd a difrod amgylcheddol.

Mae ‘AberWolf’ yn gwneud defnydd mwy effeithlon o nitrogen nac amrywiadau arferol, ac mae’n cynnig gwelliannau ychwanegol o ran cynnyrch, lefelau siwgr a dycnwch. Yn hynny o beth mae ganddo’r potensial i drawsnewid patrymau amaeth da byw bugeiliol. Mae profion annibynnol yn dangos y gall AberHSG gynyddu lefelau cynhyrchu cig a llaeth hyd at 24%, tra’n lleihau allyriadau methan a llygrion nitrogenaidd hyd at 20%.