Newyddion

Syniadau am Oes: Prifysgol Bangor

I ddathlu Wythnos Prifysgolion, a rhywfaint o’r gwaith ymchwil arloesol a wneir ym mhrifysgolion Cymru, mae Addysg Uwch Cymru am gynnwys astudiaeth achos o bob un o’n prifysgolion yn ystod yr wythnos nesaf, er mwyn tynnu sylw at yr effaith y maent yn cael drwy greu Syniadau am Oes.

Mae’r astudiaeth achos canlynol o Brifysgol Bangor.

O hadau bychain i effaith byd-eang

Mae dros 5 miliwn o aelwydydd yn India a Nepal wedi mwynhau gwell lles a ffyniant wedi i rywogaethau gwell o gorn a reis gael eu cyflwyno. Cafodd y rhywogaethau newydd, sydd wedi codi lefelau cynnyrch cnydau hyd at at 40%, eu datblygu trwy ddefnyddio technegau arloesol dan arweiniad Prifysgol Bangor a gyda chymorth ffermwyr lleol. Mae bridio yn ôl gofynion cleientiaid yn golygu dewis rhywogaethau o gnydau yn ôl nodweddion sy’n cael eu hystyried yn bwysig gan ffermwyr a defnyddwyr.

Amcangyfrifir y cynhyrchwyd 360,000 tunnell ychwanegol o gorn rhwng 2008-13 ac y cyflwynwyd 10 amrywiad newydd o reis.